To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Obiady wrzesień 

Odpłatność  za  obiady za  m-c  wrzesień 2023 r.

Uczniowie: 19 dni    x    7,00 = 133,00 zł

     Nauczyciele: 19 dni  x  14,00 = 266,00 zł

PŁATNOŚCI ZA OBIADY MOŻNA REALIZOWAĆ OD
23.08.-31.08.2023r.  TYLKO W FORMIE PRZELEWU INTERNETOWGO, W TYTULE KONIECZNIE MUSI BYĆ ZAWARTE: IMIĘ, NAZWISKO I KLASA DZIECKA.

Wpłaty prosimy dokonać przelewem na konto szkolne nr:

42102038440000120201391523 

Po zakończeniu okresu wpłat wypisane karty obiadowe dla całej klasy odbiera wyznaczony przez wychowawcę dyżurny

Back to top