To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

W tym roku szkolnym opłata świetlicowa wynosi 40 zł. Opłata jest dobrowolna, ale tylko dzięki tym wpłatom możemy wyposażyć naszą świetlicę w niezbędne artykuły papiernicze, plastyczne, wymienić zniszczone zabawki i gry na nowe, dokupić klocki oraz nagrody za konkursy. W tym roku ponownie chcemy zaproponować Państwa dzieciom różnorodne zajęcia, konkursy, zgłosiliśmy również naszą świetlicę do trzech ogólnopolskich projektów edukacyjnych, jednak bez wsparcia finansowego z Państwa strony, zrealizowanie wszystkich tych przedsięwzięć będzie niemożliwe.
Liczymy na Państwa pomoc i z góry dziękujemy za każdą wpłaconą kwotę!
Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe Rady Rodziców:
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile
Bank Pekao Oddział w Pile
25 1240 3695 1111 0010 7755 5974
W tytule przelewu koniecznie proszę zaznaczyć:
OPŁATA ŚWIETLICOWA

Back to top