To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

  • upowszechniają czytelnictwo i rozwijają kompetencje czytelnicze wśród dzieci  i młodzieży,
  • włączają się w organizację imprez czytelniczych o charakterze ogólnopolskim  i szkolnym,
  • rozwijają zainteresowania uczniów i promują talenty,
  • inspirują uczniów do przygotowywania prac konkursowych,
  • organizują konkursy: czytelnicze, artystyczne, fotograficzne,
  • zapraszają ciekawych ludzi na spotkania z uczniami,
  • promują swoją działalność w gazetkach szkolnych,
  • współpracują z różnymi instytucjami kultury i Radą Rodziców.

Back to top