To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2022 r.

3.

Ferie zimowe

30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

5.

Egzamin ósmoklasisty

23 maja – 25 maja 2023 r.

23 maja – język polski

24 maja – matematyka

25 maja -  język obcy nowożytny

6.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

23 czerwca 2023 r.

7.

Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

 

Konsultacje rodziców z nauczycielami przez e-dziennik.

 

Back to top