To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024:

 

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

2.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (dni dyrektorskie)

6 października 2023 r.

30 października 2023 r.

31 października 2023 r.

2 maja 2024 r.

31 maja 2024 r. (po Bożym Ciele)

3.

Dyżury opiekuńczo-wychowawcze

6, 30 i 31 października 2023 r.

27, 28 i 29 grudnia 2023 r.

28 i 29 marca 2024 r.

2 kwietnia 2024 r.

2 maja 2024 r.

31 maja 2024 r.

* W tych dniach nie będzie wydawany obiad

4.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2023 r.

5.

Ferie zimowe

12 lutego – 25 lutego 2024 r. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

6.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca2 kwietnia 2024 r.

7.

Maj (święta)

1 maja 2024 r. (środa), 3 maja 2024 r. (piątek), 30 maja 2024 r. Boże Ciało (czwartek)

8.

Egzamin ósmoklasisty

W terminie głównym:

1. język polski – 14 maja 2024 r. godz. 9.00

2. matematyka – 15 maja 2024 r. godz. 9.00

3. język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. godz. 9.00

W terminie dodatkowym:

1. język polski – 10 czerwca 2024 r. godz. 9.00

2. matematyka – 11 czerwca 2024 r. godz. 9.00 3. język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. godz. 9.00

* W tych dniach nie będzie wydawany obiad,

Świetlica w tych dniach dla klas 1-3 pracuje normalnie,

9.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

21 czerwca 2024 r.

10.

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

 

 

Back to top