To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 31 lipca b.r.

NIP 7642702575,

REGON 386721944

Na zebraniu założycielskim, które miało miejsce 25 czerwca 2020 r. wybrany został zarząd Stowarzyszenia i komisja rewizyjna. 

SKŁAD ZARZĄDU:

PREZES: GRZEGORZ WĄDOŁOWSKI

PIERWSZY WICEPREZES: ZBIGNIEW IWICKI

DRUGI WICEPREZES: EMIL BOBROWSKI

SKARBNIK: DANUTA ZAMKOWSKA -BLODUCH

SEKRETARZ: TERESA MADERA

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:

PRZEWODNICZĄCY: MAREK ŻMURKIEWICZ

WICEPRZEWODNICZĄCY: ZENON GRZEŚKOWIAK

CZŁONEK: KATARZYNA ZYGA

 

Na zebraniu założycielskim podjęto także uchwałę o wysokości składki na Stowarzyszenie, które wynosi 5 zł miesięcznie, poczynając od sierpnia 2020 r. 

Wpłat można dokonywać osobiście u skarbnika w sekretariacie szkoły lub na konto.

Konto bankowe Stowarzyszenia "Nasza Jedenastka"
Bank Pekao I Oddział w Pile
52 1240 3695 1111 0011 0315 3206

Członkiem Stowarzyszenia "Nasza Jedenastka" może zostać każda osoba pełnoletnia, która nie jest pozbawiona praw obywatelskich i nie jest ukarana prawomocnym wyrokiem.

Zachęcamy zwłaszcza absolwentów Szkół Jadwiżańskich, byłych i obecnych pracowników oraz byłych i obecnych członków Rady Rodziców, a także sympatyków oraz przyjaciół szkoły.

Warunkiem członkostwa  jest wypełnienie deklaracji.

POBIERZ DEKLARACJĘ

Cele i zadania Stowarzyszenia zawarte są w Regulaminie.

Zapraszamy

Back to top