To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

NIP 7642702575,

REGON 386721944

Na zebraniu założycielskim, które miało miejsce 25 czerwca 2020 r. wybrany został zarząd Stowarzyszenia i komisja rewizyjna. 

SKŁAD ZARZĄDU:

PREZES: GRZEGORZ WĄDOŁOWSKI

PIERWSZY WICEPREZES: ZBIGNIEW IWICKI

DRUGI WICEPREZES: EMIL BOBROWSKI

SKARBNIK: DANUTA ZAMKOWSKA-BLODUCH

SEKRETARZ: TERESA MADERA

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:

PRZEWODNICZĄCY: MAREK ŻMURKIEWICZ

WICEPRZEWODNICZĄCY: ZENON GRZEŚKOWIAK

CZŁONEK: KATARZYNA ZYGA

 

Na zebraniu założycielskim podjęto także uchwałę o wysokości składki na Stowarzyszenie, które wynosi 5 zł miesięcznie, poczynając od sierpnia 2020 r. 

Wpłat można dokonywać osobiście u skarbnika w sekretariacie szkoły lub na konto.

Konto bankowe Stowarzyszenia "Nasza Jedenastka"
Bank Pekao I Oddział w Pile
52 1240 3695 1111 0011 0315 3206

Członkiem Stowarzyszenia "Nasza Jedenastka" może zostać każda osoba pełnoletnia, która nie jest pozbawiona praw obywatelskich i nie jest ukarana prawomocnym wyrokiem.

Zachęcamy zwłaszcza absolwentów Szkół Jadwiżańskich, byłych i obecnych pracowników oraz byłych i obecnych członków Rady Rodziców, a także sympatyków oraz przyjaciół szkoły.

Warunkiem członkostwa  jest wypełnienie deklaracji.

POBIERZ DEKLARACJĘ

Cele i zadania Stowarzyszenia zawarte są w Regulaminie.

Zapraszamy

Back to top