To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

 1. Goldstein Aleksandra-  Dyrektor, edukacja wczesnoszkolna, informatyka
 2. Mijalska Dorota- Wicedyrektor ds. organizacji i planowania klas 1 -3; edukacja wczesnoszkolna, informatyka
 3. Agnieszka Podanowska– Wicedyrektor ds. wychowawczo -profilaktycznych pedagog
 4. Bobrowski Emil – Wicedyrektor ds. dydaktyczno- programowych klas 7 i 8;historia, WOS, EDB, informatyka
 5. Baron Justyna – edukacja wczesnoszkolna, 
 6. Bartecka Małgorzata - plastyka
 7. Bąk Andrzej –matematyka, technika
 8. Bębas Aleksandra – edukacja wczesnoszkolna
 9. Biała Małgorzata- nauczyciel współorganizujący kształcenie, plastyka
 10. Bielecka Ewa –język polski
 11. Bonarska-Palacz Dagmara- wychowanie fizyczne
 12. Bożek Alicja- język polski, nauczyciel współorganizujący kształcenie
 13. Bujnicka Marcelina –język niemiecki
 14. Buller Barbara – przyroda, biologia
 15. Burzyńska Patrycja- język polski
 16. Chort Waldemar -informatyka
 17. Cierpicka Karolina- wychowanie fizyczne
 18. Czerniawska Anna - język niemiecki
 19. Czyż Andrzej- wychowanie fizyczne
 20. Dziergas Klaudia- język polski
 21. Fąs Dorota –muzyka, WDŻ
 22. Gałecki Piotr- wychowanie fizyczne
 23. Gembara Joanna- matematyka
 24. Grzybowska Agnieszka- język angielski
 25. Hering Kinga- język angielski
 26. Idzikowska Katarzyna- nauczyciel współorganizujący kształcenie, rewalidacja, pedagog szkolny
 27. Idzikowska-Zbroniec Magdalena- pedagog, rewalidacja
 28. Iwicka Iwona- język angielski, edukacja wczesnoszkolna
 29. Kalbarczyk Małgorzata- matematyka, fizyka
 30. Kawa Karolina– edukacja wczesnoszkolna, przyroda, biologia, rewalidacja, nauczyciel współorganizujący kształcenie, 
 31. Kaźmierczak Marzena– edukacja wczesnoszkolna
 32. Kocierzyńska Lidia– edukacja wczesnoszkolna, muzyka
 33. Kotwińska Bogna- edukacja wczesnoszkolna, informatyka
 34. Kubik Barbara- nauczyciel współorganizujący kształcenie, rewalidacja
 35. Kunysz Hanna- matematyka
 36. Lidzka-Megger Ewa –język polski
 37. Litzau Joanna – świetlica, języka francuski
 38. Lutek Magdalena– edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja
 39. Łęcka Katarzyna-edukacja wczesnoszkolna, doradztwo zawodowe
 40. Maciaszek Ewelina- nauczyciel współorganizujący kształcenie, logopeda
 41. Madera Teresa- historia, nauczyciel współorganizujący kształcenie
 42. Martka Elżbieta-religia
 43. Michalak Marzena- wychowanie fizyczne
 44. Michalak Wojciech- wychowanie fizyczne
 45. Mostek Małgorzata- historia, historia i społeczeństwo
 46. Nowicka Agnieszka– nauczyciel wspomagający
 47. Niebieszczański Jarosław- wychowanie fizyczne
 48. Nowak Damian- wychowanie fizyczne
 49. Ossowska Anna- edukacja wczesnoszkolna
 50. Ozgowicz Krzysztof- wychowanie fizyczne
 51. Pawlak – Szarejko Dorota- historia, historia i społeczeństwo
 52. Pawłowska Karolina- język polski
 53. Piwońska Anna– edukacja wczesnoszkolna
 54. Preihs Anna –fizyka
 55. Przewoźniak Grzegorz- wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
 56. Przybył Marlena-technika, język francuski
 57. Riske Magda- biblioteka
 58. Rossa Anna- nauczyciel współorganizujący kształcenie i nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 59. Roszczyk Grażyna– edukacja wczesnoszkolna
 60. Samolińska Ewa-religia
 61. Skoraczewski Roman-chemia
 62. Sorgowicka Emilia- język angielski, świetlica
 63. Starosta Izabela- wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
 64. Stodolna Karolina– edukacja wczesnoszkolna
 65. Strógarek Karolina – język polski, nauczyciel współorganizujący kształcenie
 66. Sygit Katarzyna –język rosyjski, język polski
 67. Szybiak Olga - edukacja wczesnoszkolna
 68. Tomczak Jolanta - matematyka
 69. Trembo Marta -historia
 70. Trusiewicz Barbara –język niemiecki
 71. Uberna Katarzyna –świetlica, socjoterapia, logopeda
 72. Urbańska Ewa – język polski
 73. Walczak Katarzyna– edukacja wczesnoszkolna, informatyka
 74. Wilczyńska Magdalena- edukacja wczesnoszkolna
 75. Wyrzykowska Ewa –biblioteka, język polski
 76. Zalewska Katarzyna –psycholog, terapeuta
 77. Zarzycka Agata – język angielski
 78. Zielonka Robert– język angielski
 79. Ziemann Marzena- matematyka
 80. Ziętowska Beata- geografia, przyroda

Back to top