To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Z przyjemnością zapraszam uczniów klas 7-8 szkół podstawowych na Lekcję Przedsiębiorczości, realizowaną w ramach przedsięwzięcia Przedsiębiorcza Piła - Piła na stad: organizacja wydarzeń promujących przedsiębiorczość dla młodzieży, będącego elementem projektu pn. „Miasto Piła z nową energią!”. Projekt realizowany jest przez Gminę Piła w ramach Programu Rozwój Lokalny, współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 r. pod hasłem „Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”.
W ramach Lekcji Przedsiębiorczości dnia 3 października w godz. 13:00-15:00 na sali miejskiei w Centrum Konferencvjnvm TBS w Pile przy ul. Dabrowskieqo 8 odbędzie się warsztat dla młodzieźy dotyczący niezbędnych kompetencji na rynku pracy, który poprowadzi Pan Marcin Osman - przedsiębiorca, praktyk sprzedaży, autor i wydawca książek oraz twórca i realizator projektu osmpower.pl - czytaj i działaj!
Spotkanie ma na celu wprowadzenie młodzieży w świat przedsiębiorczości i zmotywowanie do realizacji celów poprzez kreatywne działanie i sposób myślenia. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, prowadzone są zapisy w formie zgłoszeń mailowych na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 20 września 2022 r. W zgłoszeniu należy wskazać imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela qrupv/klasy, nazwe szkoły i klasy oraz ilość uczniów .
O udziale w warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń.

pozdrawiam serdecznie:
Katarzyna Łęcka

Z przyjemnością informuję , że w nowym roku szkolnym 2022/2023 Gmina Pila planuje realizacji programu “Przystanek Praca”.

Program “Przystanek Praca" realizowany jest w ramach przedsięwzięcia Przedsiębiorcza Pila -dla młodzieży, będącego elementem projektu pn. „Miasto Pila z nową energią!”. Projekt realizowany jest przez Gmina Piła w ramach Programu Rozwój Lokalny, współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 r. pod hasłem “Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjajqcej integracji społecznej”.
Głównym celem programu jest zainteresowanie kształceniem zawodowym uczniów 7-8 klas szkół podstawowych poprzez wizyty w pilskich przedsiębiorstwach. Cel ten wynika z potrzeby przygotowania kadry profesjonalnych pracowników na lokalnym rynku pracy oraz zaoferowania absolwentom ww. szkół atrakcyjnych form zarobkowania w dorosłym życiu oraz rozwoju własnej kariery i osobowości.

Założenia programu:

• termin realizacji: I edycja październik - listopad 2022, ilość podczas wizyty: około 20 osób,

• czas wizyty: około 1-2 godziny, wyjazd ok. godziny 16.00

• W ramach każdej edycji zaplanowano 3 wyjazdy do firm,


» na zakończenie każdej edycji odbędzie się podsumowanie dla wszystkich uczestników w budynku Centrum Konferencyjnym Pilskiego TBS przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile,

• wyjazdy będą miały charakter zorganizowanych wycieczek autobusowych. Transport organizuje Gmina Piła.


W wyjazdach do firm uczestniczyć będą uczniowie i ich rodzice. Chętni rodzice oraz uczniowie zobowiązani s do wcześniejszych zapisów na wybrane wyjazdy zgłoszeniem e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W zgłoszeniu oprócz nazwy firm i terminu wjazdu należy wskazać imię i nazwisko rodzica/opiekuna, ucznia-dziecka, klasę oraz szkołę, do której uczęszcza .
Wiadomość została wysłana do rodziców wszystkich uczniów klas 7-8 poprzez e-dziennik.
pozdrawiam i serdecznie zachecam do udziału.
Katarzyna Łęcka

Znamy już najnowszą prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Prognoza została ogłoszona 1 lutego br. w Monitorze Polskim w formie obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2022 roku.

To już czwarty tego typu dokument, pierwszy z nich został opublikowany w 2019 roku w ramach działań dotyczących odbudowy prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce.

Co obejmuje? Podobnie jak w latach poprzednich w pierwszej części określa cele i zakres oddziaływania prognozy. Stąd dowiadujemy się, że celem prognozy jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego w odniesieniu do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy, że celem prognozy jest dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.

W drugiej części przedstawia prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy. Stanowi uporządkowany alfabetycznie wykaz 30 zawodów szkolnictwa branżowego, dla których ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. W ubiegłym roku na liście znalazło się 28 zawodów. Według tego dokumentu zawody o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa to:

Automatyk, Betoniarz-zbrojarz, Cieśla, Dekarz, Elektromechanik, Elektryk, Kierowca mechanik, Mechanik-monter maszyn i urządzeń, Mechatronik, Monter konstrukcji budowlanych, Monter nawierzchni kolejowej, Monter stolarki budowlanej, Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, Operator obrabiarek skrawających, Ślusarz, Technik automatyk, Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, Technik budowy dróg, Technik dekarstwa, Technik elektroenergetyk transportu szynowego, Technik elektryk, Technik energetyk, Technik mechanik, Technik mechatronik, Technik programista, Technik robotyk, Technik spawalnictwa, Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, Technik transportu kolejowego. Warto wiedzieć, że są to zawody, których znaczenie dla rozwoju państwa uzasadnia zwiększenie kwot podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na rok 2023 oraz zwiększenie wysokości kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

W części trzeciej dokument precyzuje prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na wojewódzkim rynku pracy. Stanowi uporządkowane alfabetycznie wykazy zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne i umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników na poszczególnych wojewódzkich rynkach pracy. I tak, np.: prognoza 2022 zawiera: w województwie dolnośląskim wykaz 93 istotnych zawodów oraz 76 o umiarkowanym zapotrzebowaniu; w województwie lubelskim 91 istotnych i 57 umiarkowanych; w województwie mazowieckim 83 istotnych i 92 o umiarkowanym zapotrzebowaniu; w podlaskim odpowiednio 85 i 61; w województwie śląskim 82 i 94, a w województwie wielkopolskim 97 i 70.

Polecamy Państwa uwadze także nowe zawody i ich miejsce w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Od 1 września 2022 roku do systemu oświaty wprowadza się aż sześć nowych zawodów:

Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w branżowej szkole I stopnia oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych. Zawód ten będzie stanowił również podbudowę do kształcenia w zawodzie Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego;
Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia (na podbudowie zawodu Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych) oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych;
Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia (na podbudowie zawodu Monter stolarki budowlanej) oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych;
Technik izolacji przemysłowych – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia (na podbudowie zawodu Monter izolacji przemysłowych) oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych;
Technik elektroautomatyk okrętowy – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz dwuletniej szkole policealnej prowadzącej kształcenie wyłącznie w formie dziennej, bez możliwości kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych;
Technik przemysłu jachtowego – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia. (na podbudowie zawodu Monter jachtów i łodzi) oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych.
Z powyższych informacji wyraźnie widać, że kształcenie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w wyżej wymienionych sześciu nowych zawodach będzie mogło być prowadzone również na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub na kursach umiejętności zawodowych, z wyjątkiem kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie Technik elektroautomatyk okrętowy.

Możliwość poszerzenie oferty kształcenia zawodowego i ustawicznego od roku szkolnego 2022/2023 w wyżej wymienionych zawodach daje Rozporządzenie MEiN z dnia 26 stycznia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. 2022, poz. 204).

W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 na mocy rozporządzenia MEiN z dnia 27 stycznia 2021 roku wprowadzono 4 nowe zawody:

Technik dekarstwa - kształcenie w technikum oraz branżowej szkole II stopnia, na „podbudowie” zawodu dekarz;
Technik stylista - kształcenie w technikum oraz branżowej szkole II stopnia, na „podbudowie” zawodu krawiec;
Technik robotyk - kształcenie w technikum;
Podolog - kształcenie w dwuletniej szkole policealnej, w formie dziennej lub stacjonarnej.
W ubiegłym roku szkolnym 2020/2021 (na podstawie rozporządzenia MEiN z dnia 23 grudnia 2019 roku) także wprowadzono cztery nowe zawody:

Zdobnik ceramiki - kształcenie realizowane w branżowej szkole I stopnia, a zawód ten stanowi „podbudowę” do kształcenia w zawodzie technik ceramik;
Technik spawalnictwa - kształcenie realizowane w technikum oraz w branżowej szkole II stopnia;
Technik pojazdów kolejowych - kształcenie realizowane w technikum oraz w branżowej szkole II stopnia;
Mechanik pojazdów kolejowych - kształcenie realizowane w branżowej szkole I stopnia, a zawód ten stanowi „podbudowę” do kształcenia w zawodzie technik pojazdów kolejowych.
Nowymi zawodami w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego od 2019/2020 są:

Operator maszyn i urządzeń przeróbczych - z kwalifikacją wspólną dla zawodu technik przeróbki kopalin stałych;
Technik programista – kształcenie realizowane w technikum;
Pracownik pomocniczy gastronomii - kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
Kelner (na poziomie branżowej szkoły I stopnia) - z kwalifikacją wspólną dla zawodu technik usług kelnerskich (na poziomie technikum).
Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy to ważny dokument zarówno dla doradców zawodowych, rodziców, uczniów, wychowawców, jak i dla dyrektorów oraz organów prowadzących szkoły/placówki. Może służyć jako wspomaganie celowego i adekwatnego kształcenia zawodowego, a tym samym przyczyniać się do spadku bezrobocia wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w naszym kraju. Nie bez znaczenia jest też fakt, że wojewódzkie rady rynku pracy wydają opinię o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku, po zapoznaniu się z Prognozą. Oferty edukacyjne powinny być spójne z zapotrzebowaniem na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Warto znać ten dokument, który może być także jednym z wielu elementów doradczych w sformułowaniu odpowiedzi na stawiane pytania typu: „W jakich zawodach kształcić?”, „Jaką szkołę wybrać?”.


Znamy już najnowszą prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Prognoza została ogłoszona 1 lutego br. w Monitorze Polskim w formie obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2022 roku.

To już czwarty tego typu dokument, pierwszy z nich został opublikowany w 2019 roku w ramach działań dotyczących odbudowy prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce.

Co obejmuje? Podobnie jak w latach poprzednich w pierwszej części określa cele i zakres oddziaływania prognozy. Stąd dowiadujemy się, że celem prognozy jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego w odniesieniu do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy, że celem prognozy jest dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.

W drugiej części przedstawia prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy. Stanowi uporządkowany alfabetycznie wykaz 30 zawodów szkolnictwa branżowego, dla których ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. W ubiegłym roku na liście znalazło się 28 zawodów. Według tego dokumentu zawody o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa to:

Automatyk, Betoniarz-zbrojarz, Cieśla, Dekarz, Elektromechanik, Elektryk, Kierowca mechanik, Mechanik-monter maszyn i urządzeń, Mechatronik, Monter konstrukcji budowlanych, Monter nawierzchni kolejowej, Monter stolarki budowlanej, Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, Operator obrabiarek skrawających, Ślusarz, Technik automatyk, Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, Technik budowy dróg, Technik dekarstwa, Technik elektroenergetyk transportu szynowego, Technik elektryk, Technik energetyk, Technik mechanik, Technik mechatronik, Technik programista, Technik robotyk, Technik spawalnictwa, Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, Technik transportu kolejowego. Warto wiedzieć, że są to zawody, których znaczenie dla rozwoju państwa uzasadnia zwiększenie kwot podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na rok 2023 oraz zwiększenie wysokości kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

W części trzeciej dokument precyzuje prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na wojewódzkim rynku pracy. Stanowi uporządkowane alfabetycznie wykazy zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne i umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników na poszczególnych wojewódzkich rynkach pracy. I tak, np.: prognoza 2022 zawiera: w województwie dolnośląskim wykaz 93 istotnych zawodów oraz 76 o umiarkowanym zapotrzebowaniu; w województwie lubelskim 91 istotnych i 57 umiarkowanych; w województwie mazowieckim 83 istotnych i 92 o umiarkowanym zapotrzebowaniu; w podlaskim odpowiednio 85 i 61; w województwie śląskim 82 i 94, a w województwie wielkopolskim 97 i 70.
Nowe zawody i ich miejsce w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Od 1 września 2022 roku do systemu oświaty wprowadza się aż sześć nowych zawodów:

Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w branżowej szkole I stopnia oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych. Zawód ten będzie stanowił również podbudowę do kształcenia w zawodzie Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego;
Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia (na podbudowie zawodu Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych) oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych;
Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia (na podbudowie zawodu Monter stolarki budowlanej) oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych;
Technik izolacji przemysłowych – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia (na podbudowie zawodu Monter izolacji przemysłowych) oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych;
Technik elektroautomatyk okrętowy – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz dwuletniej szkole policealnej prowadzącej kształcenie wyłącznie w formie dziennej, bez możliwości kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych;
Technik przemysłu jachtowego – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia. (na podbudowie zawodu Monter jachtów i łodzi) oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych.
Z powyższych informacji wyraźnie widać, że kształcenie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w wyżej wymienionych sześciu nowych zawodach będzie mogło być prowadzone również na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub na kursach umiejętności zawodowych, z wyjątkiem kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie Technik elektroautomatyk okrętowy.

Możliwość poszerzenie oferty kształcenia zawodowego i ustawicznego od roku szkolnego 2022/2023 w wyżej wymienionych zawodach daje Rozporządzenie MEiN z dnia 26 stycznia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. 2022, poz. 204).

W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 na mocy rozporządzenia MEiN z dnia 27 stycznia 2021 roku wprowadzono 4 nowe zawody:

Technik dekarstwa - kształcenie w technikum oraz branżowej szkole II stopnia, na „podbudowie” zawodu dekarz;
Technik stylista - kształcenie w technikum oraz branżowej szkole II stopnia, na „podbudowie” zawodu krawiec;
Technik robotyk - kształcenie w technikum;
Podolog - kształcenie w dwuletniej szkole policealnej, w formie dziennej lub stacjonarnej.
W ubiegłym roku szkolnym 2020/2021 (na podstawie rozporządzenia MEiN z dnia 23 grudnia 2019 roku) także wprowadzono cztery nowe zawody:

Zdobnik ceramiki - kształcenie realizowane w branżowej szkole I stopnia, a zawód ten stanowi „podbudowę” do kształcenia w zawodzie technik ceramik;
Technik spawalnictwa - kształcenie realizowane w technikum oraz w branżowej szkole II stopnia;
Technik pojazdów kolejowych - kształcenie realizowane w technikum oraz w branżowej szkole II stopnia;
Mechanik pojazdów kolejowych - kształcenie realizowane w branżowej szkole I stopnia, a zawód ten stanowi „podbudowę” do kształcenia w zawodzie technik pojazdów kolejowych.
Nowymi zawodami w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego od 2019/2020 są:

Operator maszyn i urządzeń przeróbczych - z kwalifikacją wspólną dla zawodu technik przeróbki kopalin stałych;
Technik programista – kształcenie realizowane w technikum;
Pracownik pomocniczy gastronomii - kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
Kelner (na poziomie branżowej szkoły I stopnia) - z kwalifikacją wspólną dla zawodu technik usług kelnerskich (na poziomie technikum).
Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy to ważny dokument zarówno dla doradców zawodowych, rodziców, uczniów, wychowawców, jak i dla dyrektorów oraz organów prowadzących szkoły/placówki. Może służyć jako wspomaganie celowego i adekwatnego kształcenia zawodowego, a tym samym przyczyniać się do spadku bezrobocia wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w naszym kraju. Nie bez znaczenia jest też fakt, że wojewódzkie rady rynku pracy wydają opinię o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku, po zapoznaniu się z Prognozą. Oferty edukacyjne powinny być spójne z zapotrzebowaniem na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Warto znać ten dokument, który może być także jednym z wielu elementów doradczych w sformułowaniu odpowiedzi na stawiane pytania typu: „W jakich zawodach kształcić?”, „Jaką szkołę wybrać?”.

ające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Katarzyna Łęcka

CWRKDiZ w Pile serdecznie zaprasza uczniów klas VIII szkół podstawowych subregionu pilskiego, wraz z rodzicami do udziału w wydarzeniu pod nazwą NOC ZAWODOWCÓW 2021 edycja 4.0 pt. „Hybrydowo–zawodowo”.
Data: 1 października 2021r.
Miejsce: Zespół Szkół im. Hipolita  Cegielskiego w Chodzieży
z siedzibą przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 (w godzinach od 17:00 do 20:00).
Edycja pod hasłem: hybrydowo-zawodowo
Połączymy w tym wydarzeniu real i online oraz środowisko edukacyjne z biznesowym.
W programie:
1. ZAWODOWA SCENA, czyli promowanie zawodowstwa, rozbudzanie postaw przedsiębiorczych, przybliżanie lokalnego rynku pracy, przykłady firm i osób z pasją jako prezentacje sukcesu zawodowego, w formie:
• spotkań i rozmów z przedsiębiorcami
• pokazów zawodów
• występów uczniów
2. ZABAWY ZAWODOZNAWCZE dla uczniów z atrakcyjnymi upominkami, np.:
• „ZAWODOWA GRA PLANSZOWA” – rozgrywki zespołów dwuosobowych, reprezentacji szkolnych;
• „ZAWODOWY QUIZ” – rozgrywki indywidualne w Kahoot!
3. WARSZTATY ZAWODOWE, czyli prezentacje zawodów, kierunków kształcenia branżowego i technicznego prowadzone przez: Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży, Centrum Kształcenia Zawodowego
w Chodzieży, Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji
i Terapii w Starej Łubiance, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Złotowie, Cech Rzemiosł Różnych w Chodzieży, z podziałem na:
• „Wskazane prezentacje zawodów” oraz „Rzemieślniczy system kształcenia dualnego” – dla zorganizowanych grup uczniów,
• „Biorę kurs na… prezentacje zawodów” – w ramach swobodnego poznawania zawodów przez uczniów.
4. ZAWODOWCY POSZUKIWANI – emisja serii filmów o zawodach wraz z ofertą szkół kształcących technicznie
i branżowo w subregionie pilskim.
5. DORADZTWO ZAWODOWE I PSYCHOLOGICZNE – przez całe wydarzenie będą dostępni doradcy zawodowi, również on-line, którzy służą pomocą uczniom w określaniu potencjału podczas planowania rozwoju edukacyjnego i zawodowego. Ponadto będzie możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego oferowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Chodzieży.
6. ŚCIANKA MEDIALNA – dodatkowa atrakcja – zdjęcia z Hipolitem i atrybutami zawodów.
7. POKAZ „ŚWIATŁO I DŹWIĘK” – na zakończenie CWRKDiZ w Pile planuje niespodziankę dla wszystkich uczestników eventu, spektakl realizowany przez firmę Visual Sensation.
8. Ponadto planujemy w Kinie za Rogiem w Trzciance (kinie społecznościowym) seans filmowy dla uczniów klas VIII szkół podstawowych w obszarze edukacyjno – zawodowym.
9. Wydarzenie będzie streamingowane na kanale YouTube oraz Facebook CWRKDiZ w Pile.
Serdecznie zapraszam:
Katarzyna Łęcka


Drodzy Uczniowie!

Egzaminy ósmoklasisty zbliżają się wielkimi krokami. W dobie koronawirusa i zdalnych lekcji, to naturalne, że stresujecie się podwójnie. Jak zaplanować powtórkę, gdy czasu jest coraz mniej? Warto skorzystać z gotowych pomocy, przygotowanych przez doświadczonych nauczycieli specjalnie tak, aby jak najefektywniej pomóc Wam w usystematyzowaniu wiedzy w możliwie krótkim czasie.

Serdecznie zapraszamy na cykl bezpłatnych webinarów przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Specjalnie dla Was opracowaliśmy różne zagadnienia, tak aby każdy mógł wybrać sobie temat, który go najbardziej interesuje. Możesz wziąć udział w jednym webinarze lub we wszystkich 15! Zaczynamy już 15 marca, zawsze o godzinie 18:00.

Zapisy: www.technikum.pl/powtorki

Liczba miejsc ograniczona! Warto zarezerwować sobie miejsce jak najszybciej! ?

Język polski

18 marca – Rozprawiamy się z rozprawką (Jak umiejętnie poradzić sobie z redagowaniem rozprawki)

25 marca – Opowiedz mi historię…, czyli jak zredagować opowiadanie

1 kwietnia – Nie taka poezja straszna jak ją malują – sposoby na okiełznanie tekstów poetyckich na egzaminie

15 kwietnia – Motywy literackie i bohaterowie lektur szkolnych

22 kwietnia – Gramatyczny przekładaniec, czyli zagadnienia językowe, które trzeba znać

Matematyka

17 marca – Liczby i działania

24 marca – Potęgi i pierwiastki

31 marca – Obliczenia procentowe

14 kwietnia – Wyrażenia algebraiczne i równania

21 kwietnia – Twierdzenie Pitagorasa i figury na płaszczyźnie

Język angielski

15 marca – Rozumienie tekstów pisanych – zadania otwarte i zamknięte – wielokrotny wybór, dobieranie. Zadania z luką lub lukami oraz odpowiedzi na pytania.

22 marca – Znajomość środków językowych – zadania otwarte i zamknięte – zadania oparte na pojedynczych zdaniach lub krótkich tekstach, wybór wielokrotny, dobieranie, zadania z lukami.

29 marca – Rozumienie ze słuchu – wszystkie typy zadań egzaminacyjnych spotykanych na egzaminie. Ćwiczenia praktyczne z omówieniem strategii egzaminacyjnych.

12 kwietnia – Znajomość funkcji językowych – zadania otwarte i zamknięte – omówienie i przećwiczenie wszystkich typów zadań na praktycznych przykładach.

19 kwietnia – Tworzenie wypowiedzi pisemnej – omówienie słownictwa i modeli prac pisemnych. Zadania praktyczne i cenne wskazówki egzaminacyjne dotyczące całego egzaminu.

Serdecznie zapraszam do udziału w dniu 12 listopada 2020 roku o godzina ok. 13.00 – 14.30 na platformie ZOOM, (wystarczyłoby kliknąć link i przenosi do Webinaru ).
Prelegentem będzie Pani Agnieszka Koluch – Horbowicz, psycholog, osoba zajmująca się relacjami międzyludzkimi.
Temat będzie dotyczył „Zdrowych relacji z młodzieżą w sytuacjach kryzysowych”. Gorąco zachęcam do udziału młodzież z klas 7 i 8 , prosiłabym o maila zwrotnego
osoby, które się zdecydują na mój adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Po otrzymaniu maila od osób zainteresowanych – będę rozsyłała linki na udział w spotkaniu.
Tematyka jest na pewno na czasie ,a prowadząca jest na tyle interesująca, że czas dla młodzieży na pewno nie będzie stracony.
Dla uczestników będą wydane zaświadczenia o uczestnictwie.
Serdecznie zapraszam:
Katarzyna Łęcka


Nagrody w konkursie jaki odbył się w ramach NocZawodowców 2020 o nazwie „Zostań zawodowcem” trafiły do zwycięzców naszej szkoły
Osobiście przekazała nagrody Pani Dyrektor CWRKDIZ w Pile Ewa Krupka-Zaręba.Uczestnicy warsztatów z doradztwa zawodowego przeprowadzonego podczas Nocy
Zawodowców 2020 również otrzymali upominki.Serdecznie gratulujemy zwycięscom jak i uczestnikom moich warsztatów.
Katarzyna Łęcka


Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile
zaprasza na :
Noc Zawodowców 2020 - Edycja 3.0 „Wielkopolska w sieci zawodów"
Wydarzenie pod Patronatem Honorowym
Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka

Już trzeci rok z rzędu spotykamy się w październiku ,aby przyjrzeć się ofercie szkół zawodowych, rynkowi pracy i aby pomóc młodzieży w wyborze dalszej edukacji.
Pierwszy raz będzie to forma ON - LINE.
Celem przedsięwzięcia jest promocja szkolnictwa branżowego i technicznego, jako szkolnictwa pozytywnego wyboru.
Zapraszamy młodzież 7-8 klas szkół podstawowych, ich rodziców, doradców zawodowych, nauczycieli oraz wszystkich, których tematyka zawodowa interesuje.
Proponujemy:
• pokazy zawodów i kierunków kształcenia
• konkurs z nagrodami dla uczniów
• doradztwo zawodowe
• webinary dla rodziców, nauczycieli, doradców zawodowych, dyrektorów szkół
• spotkania z zawodowcami i ludźmi z pasją
• Erasmus+, Europass, relacje z konkursów Worldskills/Euroskills

Piątek, 2 października 2020
Godzina: 17:00 – 19:30
Uczniowie naszej szkoły z klasy 8c i 8d wezmą udział w warsztacie pt. "Świadomy wybór zawodu"
Szczegóły:
https://cwrkdiz.pila.pl/noc-zawodowcow/noc-zawodowcow-2020/217,noc-zawodowcow-2020-edycja-30
Rejestracja:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjnowTPNAmrSTiVD4a2j2fgP-YcqArudc1Nc2pJUuuz4qxrQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Serdecznie zapraszam:
doradca zawodowy:
Katarzyna Łęcka

Back to top