To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile

Dzieje Szkoły Podstawowej nr 11 w Pile we wspomnieniach dyrektora
W 1980 r. przy ulicach Łącznej, Królowej Jadwigi i Śniadeckich rozpoczęto budowę dużego osiedla mieszkaniowego. Właśnie w tym dziesięcioleciu rozpoczyna się też historia nowej szkoły podstawowej. 3 października 1986 roku w prawie szczerym polu wmurowano kamień węgielny pod jej budowę.

1 lutego 1989 r. zostałem powołany na stanowisko dyrektora budującej się nowej placówki oświatowej. Zlokalizowano ją na osiedlu Jadwiżyn, osiedlu, którego nazwa miała upamiętnić, według legendy, założenie miasta przez Królową Jadwigę Andegaweńską.
Ówczesny Prezydent Miasta Piły – p. Lucjan Szutkowski, Inspektor Wydziału Oświaty w Pile – p. Ryszard Sprenger, oraz Kurator Oświaty w Pile – p. Zbigniew Stanek, postawili na młodego nauczyciela, obdarzając mnie wielkim zaufaniem. Sprawowanie nadzoru budowlanego nad prawidłową realizacją projektu powierzono, po raz pierwszy
w kraju, spółdzielni mieszkaniowej. Była nią Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jadwiżyn” kierowana przez Józefa Kurcina. Głównym wykonawcą został (nieistniejący już) Kombinat Budowlany w Pile. Kierownikiem budowy – młody inżynier, Paweł Gierszewski,
a jego zastępcą jeszcze młodsza małżonka, Aleksandra. Obydwoje realizowali projekt
pani Anny Garcia z Zakładu Projektowania i Usług Inwestycyjnych „Inwestprojekt” w Pile.

Moje doświadczenie zawodowe było nader skromne, ale entuzjazm ogromny. Zawsze starałem się podejmować trudnych zadań. Nie bałem się jakichkolwiek wyzwań, toteż
z wielkim zapałem zabrałem się do pracy. Wspomagali mnie radą i wskazówkami bardziej doświadczeni dyrektorzy, zwłaszcza moja mama, Anna Wądołowska, ówczesna dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Pile, i dyrektor pilskiej „Czwórki” – p. Andrzej Leszek Adaszak.
1 września 1989 roku odbyła się uroczysta wojewódzka inauguracja roku szkolnego.

Brały w niej udział władze stare i nowe, bo czasy były niezwykle ciekawe.
Po obradach Okrągłego Stołu, które zaowocowały kilka miesięcy później słynnymi wyborami czerwcowymi, ponownie pojawił się senat i niezależni posłowie. Odchodziła, raczej bez większego żalu, stara epoka.
Pierwsze spotkanie z przyszłą kadrą pedagogiczną (19 maja 1989 r.) dawało nadzieję na stworzenie autentycznie nowej jakości. Nieobciążeni dziedzicznie ani politycznie,
dość podobni światopoglądowo, bo zbliżeni w przekonaniach a jeszcze bardziej w pasjach
i upodobaniach, przystąpiliśmy do tworzenia wizerunku szkoły XXI wieku.

Głównym celem dla młodego grona, w większości nieprzekraczającego 30 roku życia, było odniesienie sukcesu i ugruntowanie w świadomości społecznej myślenia, że to,
co robimy, jest dobre. Nie baliśmy się wprowadzać jako pierwsi w byłym województwie pilskim nowej skali ocen, a także zróżnicowanego dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Nie bez trudu zachowaliśmy naukę języków obcych, w przydatność których większość powątpiewała. Ludzie, którzy ich uczyli i uczą, mieli świetne przygotowanie, pełne kwalifikacje i nie musieli udowadniać, że znają język obcy.
Położyliśmy nacisk na wysoki poziom nauczania, co nie jest łatwe w otwartej szkole publicznej, do której chodzą wszystkie dzieci, a nie selekcjonowane lub wybrane
czy polecone. Pod koniec lat 90 ówczesna „Jedenastka” miała tak dużą liczbę laureatów konkursów przedmiotowych, że stawiało to nas nie tylko na 1. miejscu w Pile i Wielkopolsce, ale nawet, według rankingu czasopisma „Płomyczek”, na 2. miejscu w Polsce!

W roku 1994 szkoła otrzymała sztandar, a w 1999 imię Królowej Jadwigi.
Na tę uroczystość przybył biskup ordynariusz Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej – JE Marian Gołębiewski wraz z proboszczem parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Pile – ks. Kazimierzem Lasotą, wicemarszałek Senatu RP – Tadeusz Rzemykowski, i Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu – Karol Seifert, a ponadto władze miasta z Prezydentem Zbigniewem Kosmatką i Przewodniczącym Rady Miasta Lechem Cabańskim na czele.
Dobra opinia o pracy nauczycieli, o dyscyplinie i organizacji placówki procentuje
do dzisiaj. Wielu rodziców wybiera naszą szkołę, mimo że dzieci mieszkają w rejonach odległych od Jadwiżyna. Nie bez znaczenia są tu kwalifikacje kadry pedagogicznej. Aż 73 nauczycieli posiada dwie specjalizacje, a 58 to nauczyciele dyplomowani. Staramy się iść
z duchem postępu, wprowadzając innowacje pedagogiczne i liczne programy autorskie – jest ich obecnie 20. Tworzyliśmy warunki pod szkołę ćwiczeń dla dawnego Studium Nauczycielskiego w Wałczu, a obecnie tworzymy je dla Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile. Bardzo dobrze rozwija się współpraca z Nadnoteckim Instytutem UAM w Pile (tj. jednostką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Od 1994 roku prowadzimy klasy „DELF” – oddziały z rozszerzonym programem nauczania języka francuskiego, a od 2001 roku, już jako Zespół Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi, także oddziały integracyjne i klasy z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego DSD oraz sportowe, którym zawdzięczamy znakomite wyniki sportowe zwłaszcza w lekkoatletyce, w pływaniu, piłce nożnej i koszykówce. Dysponujemy bardzo dobrymi obiektami sportowymi, co ułatwia realizację programu takich sprofilowanych klas. Trudno zatem dziwić się mieszkańcom Grodu Staszica, że wybierają dla swoich dzieci szkołę na Jadwiżynie.


Jedną z ważniejszych cech wyróżniających nas na pilskiej mapie oświatowej jest organizacja dużych, masowych imprez: sportowych – Biegów Niepodległościowych -25 edycji, Turniejów Trójek Koszykarskich, 25-edycji Ogólnopolskich Halowych Turniejów Piłkarskich Nauczycieli, a także edukacyjnych, np. Miejskiego Konkursu Wiedzy Zintegrowanej „Integrancik”, „Małego Matematyka” dla najmłodszych klas szkoły podstawowej czy Powiatowego Konkursu Ortograficznego dla Uczniów Szkół Podstawowych Powiatu Pilskiego, a także podsumowań konkursów przedmiotowych organizowanych w Pile.

Finaliści i laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile:

Finaliści Laureaci
Lata 2001 – 2018 49 59
Lata 1990 – 1995 57 39
Lata 1995 – 1999 13 57
Łącznie 119 155

Na 500-lecie miasta zorganizowaliśmy „Dyktando 500”, które objęte zostało patronatem Rady Języka Polskiego PAN w Warszawie z prof. Andrzejem Markowskim
(Przewodniczącym Rady) na czele. Do roku 2019 odbyło się 7 edycji tego integrującego społeczność lokalną konkursu krzewiącego wiedzę o języku polskim.Lubimy siebie, lubimy z sobą pracować i lubimy wspólnie podróżować. W 2020 roku dojdzie do skutku 64 wyjazd pracowniczy, tzn. że co najmniej 2 razy w roku jesteśmy razem, poznając najciekawsze zakątki naszego kraju. To my jako pierwsi w rejonie nadnoteckim rozpoczęliśmy współpracę międzynarodową – najpierw z Danią Gullestrup Skole w Herning (od 1992 roku), później 3x w ramach programu Comenius i Socrates Comenius z 5 krajami Europy (Niemcami, Czechami, Litwą, Turcją, Hiszpanią) czy dwustronną wymianę
z dawnym koordynatorem Socratesa – Holandią. Do tego współpraca ze szkołami z miast partnerskich: Chaterlant, Cuxhaven, Schwerin.

Rodzice naszych uczniów nie muszą szukać poza szkołą ofert wypoczynku dla swoich dzieci. Współpraca z czesko-polską firmą „Brokos” + Sabina Brožová i Grzegorz Kosmcz zaowocowała na początku lat 2000 organizacją letnich obozów wypoczynkowych. W ciągu 20 lat lokalizacja ich znajdowała się w czeskich Górach Izerskich: Zlatá Olešnice, Kořenov, Harrachov. Wspólnie organizowaliśmy także „zielone i białe” szkoły oraz liczne wycieczki turystyczno-krajoznawcze do Czech, Niemiec, na Słowację i Węgry.


W szkole na różnych stanowiskach pracuje wielu moich byłych uczniów
i wychowanków. Przyznam, że świetnie się sprawdzają. Do tego dochodzą wielce oddani swojej placówce pracownicy administracji, obsługi, stołówki szkolnej i służby zdrowia. Ich wkład w kształtowanie dobrego wizerunku szkoły jest nie do przecenienia!
Dobra współpraca z organami nadzorującymi szkołę też ma wpływ
na atmosferę pracy, na międzyludzkie stosunki. Chętnie otwieramy swoje podwoje
na organizację konkursów przedmiotowych szczebla rejonowego, powiatowego, wojewódzkiego prowadzonych pod patronatem Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
Dzięki trosce władz miasta szkoła została poddana gruntownym pracom termomodernizacyjnym (2007) oraz remontowym w bloku sportowym (2006) i żywieniowym (2008). W roku 2009 przeprowadzono remont bloku opiekuńczo-wychowawczego (świetlica) oraz zainstalowano system telewizji przemysłowej. W związku z prowadzeniem klas integracyjnych w 2003 uruchomiono windę dla osób niepełnosprawnych oraz gabinety
do rehabilitacji. Zmodernizowano podjazdy i parkingi. W roku 2010 nastąpiło gruntowne zagospodarowanie terenu boisk szkolnych i sportowych przy samej szkole, a dwa lata później, z udziałem Ministra Sportu – p. Joanny Muchy, uroczyście otwarto kompleks sportowy „Moje boisko – Orlik 2012”. Przebudowa bazy sportowej pod potrzeby lekkoatletyki odbyła się w 2018 roku. Sukcesywnie od 2013 roku trwa remontowanie sanitariatów.

W wielu przedsięwzięciach finansowo wspomagają nas koledzy przedsiębiorcy, biznesmeni, prezesi, właściciele firm. Do tego grona w szczególności można zaliczyć: pana Zbigniewa Iwickiego (wymiana podłóg w salach lekcyjnych i stołówce oraz zakup sprzętu do siłowni), Jerzego i Elżbietę Wołczek (remont łazienek szkolnych, kompleksowy remont kapitalny sali do gimnastyki korekcyjnej), Zenon Grześkowiak (aranżacja holu głównego, tryptyk malarski z portretem patronki św. Królowej Jadwigi), Pilska Spółdzielania Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa (Zarząd: Lucjan Szutkowski, Henryk Kądziela, Mirosława Tycner) m.in. wymalowanie ciągów komunikacyjnych i klatek schodowych, Zakład Usług Budowlanych – Kazimierz Proń, Joanna i Michał Farkasinszka – remont łazienek i malowanie ciągów komunikacyjnych, Philips Lighting Poland – wymiana oświetlenia, sprzęt komputerowy Krzysztof Horodecki, Paweł Spychalski, Remigiusz Dekarli, „Goliat”, „Pil-Lift” Stanisław Biela – organizacja Turniejów Trójek Koszykarskich, zakup sprzętu sportowego i szkolnego, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jadwiżyn” w Pile (Prezes Józef Kurcin) – doposażenie szkoły i patronat, Mirosław Helwich „Aramis”– nagrody na festyny, zawody, Firma Brokerska „Wasilewski/Wiliński”.
Wszystkie prace remontowe i modernizacyjne zostały wykonane sposobem gospodarczym – bez użycia środków remontowo-inwestycyjnych organu prowadzącego szkołę. Wśród tych „cichych dobroczyńców” jest wielu obdarowanych honorowym tytułem „Przyjaciel Szkoły”. To niesamowite, ilu ludzi przez ponad 30-letni okres zaangażowało się
w tworzenie obrazu „Jadwiżyńskich Szkół”. Rodzice, dziadkowie naszych uczniów, absolwenci, sympatycy szkoły, nasze rodziny i bliscy – to dzisiaj kilkunastotysięczna rzesza filantropów.

We wszystkich tych działaniach, planach, zamierzeniach wspierała mnie moja najbliższa rodzina. Tolerancyjna i wyrozumiała żona Danuta (również nauczycielka historii, wieloletni wicedyrektor w Gimnazjum nr 4 w Pile oraz nauczyciel akademicki
w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile), a także ambitne, pracowite i zdolne córki: Aleksandra – absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, i Dorota – absolwentka Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Naukę kończyły
z wysokimi ocenami zgodnie z maksymą: „Jak coś robić to na dobrym poziomie, a jeśli to ma być byle jak, to lepiej nie robić tego wcale”. Od starszej Aleksandry doczekałem się wnuka Dymitra (lat 9), a od młodszej Doroty – wnuczki Melanii (ur. 22 lutego 2020 r.). Nie mogę nie wspomnieć o zięciach – Marianie oraz Pawle. Wsparcie ich wszystkich jest niebagatelne.


W ciągu tych 30 lat (1989 – 2019) przewinęło się zawodowo przez szeregi kadry pedagogicznej 332 nauczycieli, 15 pracowników administracyjnych oraz 44 pracowników obsługi. Spośród nich około 30 pracuje do dzisiaj: Grzegorz Wądołowski, Marzenna Chojnacka, Dorota Mijalska, Aleksandra Goldstein, Piotr Gałecki, Iwona Iwicka, Bogna Kotwińska, Barbara Kubik, Beata Lindenau, Anna Łapiczak, Teresa Madera, Jarosław Niebieszczański, Marlena Pawłowska, Anna Piwońska, Magda Riske, Grażyna Roszczyk, Ewa Smęda, Mirosława Sobczak, Jolanta Tomczak, Katarzyna Walczak, Honorata Zasada, Beata Ziętowska, Maria Bąk, Elżbieta Duda, Grażyna Furman, Gabriela Rozental, Ewa Sowińska, Danuta Zamkowska-Bloduch. Niestety, szesnaścioro opuściło nas na zawsze.


Współpracowałem, trzeba podkreślić, że zawsze zgodnie, twórczo, mądrze i z wielką satysfakcją, z 8 wicedyrektorami:
Ireną Kuczyńską (1989 – 1999) – w latach 1999 – 2001 była dyrektorem 6-klasowej Szkoły Podstawowej nr 11 w Pile, zmarła w 2014 roku;
Teresą Kędzierską (1989 – 2001);
Zbigniewem Gawłem (1989 – 1997);
Marzenną Chojnacką (od 1997 do dziś);
Dorotą Mijalską (od 2001 do dziś);
Zdzisławą Karpińską (2001 – 2016);
Waldemarem Chortem (2016 – 2018);
Aleksandrą Goldstein (od 2018 do dziś).


To dzięki nim odniosłem ogromny osobisty sukces i mogłem z dumą odbierać pochwały
za zwycięstwa wychowanków i pracowników.

Grzegorz Wądołowski
Piła, marzec 2020 r.
Informacja o autorze:
Grzegorz Wądołowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11im. Królowej Jadwigi w latach 1989-1999, ponownie od 2017 r., Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Pile w latach 1999-2001, Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pile w latach 2001 -2017
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
adres: Szkoła Podstawowa nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile, ul. Królowej Jadwigi 2,
64-920 Piła

 

Back to top