To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

W 1980 r. przy ulicach Łącznej, Królowej Jadwigi i Śniadeckich rozpoczęto budowę dużego osiedla mieszkaniowego. Właśnie w tym dziesięcioleciu rozpoczyna się też historia nowej szkoły podstawowej. 3 października 1986 roku w prawie szczerym polu wmurowano kamień węgielny pod jej budowę.

1 lutego 1989 r. na dyrektora szkoły został powołany pan Grzegorz Wądołowski. 
1 września 1989 roku odbyła się uroczysta wojewódzka inauguracja roku szkolnego.

Brały w niej udział władze stare i nowe, bo czasy były niezwykle ciekawe.
Po obradach Okrągłego Stołu, które zaowocowały kilka miesięcy później słynnymi wyborami czerwcowymi, ponownie pojawił się senat i niezależni posłowie. Odchodziła, raczej bez większego żalu, stara epoka.
Pierwsze spotkanie z przyszłą kadrą pedagogiczną (19 maja 1989 r.) dawało nadzieję na stworzenie autentycznie nowej jakości. Nieobciążeni dziedzicznie ani politycznie,
dość podobni światopoglądowo, bo zbliżeni w przekonaniach a jeszcze bardziej w pasjach
i upodobaniach, przystąpiliśmy do tworzenia wizerunku szkoły XXI wieku.

Głównym celem dla młodego grona, w większości nieprzekraczającego 30 roku życia, było odniesienie sukcesu i ugruntowanie w świadomości społecznej myślenia, że to, co robimy, jest dobre. Nie baliśmy się wprowadzać jako pierwsi w byłym województwie pilskim nowej skali ocen, a także zróżnicowanego dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Nie bez trudu zachowaliśmy naukę języków obcych, w przydatność których większość powątpiewała. Ludzie, którzy ich uczyli i uczą, mieli świetne przygotowanie, pełne kwalifikacje i nie musieli udowadniać, że znają język obcy.
Położyliśmy nacisk na wysoki poziom nauczania, co nie jest łatwe w otwartej szkole publicznej, do której chodzą wszystkie dzieci, a nie selekcjonowane lub wybrane czy polecone. Pod koniec lat 90 ówczesna „Jedenastka” miała tak dużą liczbę laureatów konkursów przedmiotowych, że stawiało to nas nie tylko na 1. miejscu w Pile i Wielkopolsce, ale nawet, według rankingu czasopisma „Płomyczek”, na 2. miejscu w Polsce!

W roku 1994 szkoła otrzymała sztandar, a w 1999 imię Królowej Jadwigi.
Na tę uroczystość przybył biskup ordynariusz Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej – JE Marian Gołębiewski wraz z proboszczem parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Pile – ks. Kazimierzem Lasotą, wicemarszałek Senatu RP – Tadeusz Rzemykowski, i Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu – Karol Seifert, a ponadto władze miasta z Prezydentem Zbigniewem Kosmatką i Przewodniczącym Rady Miasta Lechem Cabańskim na czele.
Dobra opinia o pracy nauczycieli, o dyscyplinie i organizacji placówki procentuje
do dzisiaj. Wielu rodziców wybiera naszą szkołę, mimo że dzieci mieszkają w rejonach odległych od Jadwiżyna. 

Od 1994 roku prowadzimy klasy „DELF” – oddziały z rozszerzonym programem nauczania języka francuskiego, a od 2001 roku, już jako Zespół Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi, także oddziały integracyjne i klasy z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego DSD oraz sportowe, którym zawdzięczamy znakomite wyniki sportowe zwłaszcza w lekkoatletyce, w pływaniu, piłce nożnej i koszykówce. Dysponujemy bardzo dobrymi obiektami sportowymi, co ułatwia realizację programu takich sprofilowanych klas. Trudno zatem dziwić się mieszkańcom Grodu Staszica, że wybierają dla swoich dzieci szkołę na Jadwiżynie.


Jedną z ważniejszych cech wyróżniających nas na pilskiej mapie oświatowej jest organizacja dużych, masowych imprez: sportowych Biegów Niepodległościowych - 25 edycji, Turniejów Trójek Koszykarskich, 25-edycji Ogólnopolskich Halowych Turniejów Piłkarskich Nauczycieli, a także edukacyjnych, np. Miejskiego Konkursu Wiedzy Zintegrowanej „Integrancik”, „Małego Matematyka” dla najmłodszych klas szkoły podstawowej czy Powiatowego Konkursu Ortograficznego dla Uczniów Szkół Podstawowych Powiatu Pilskiego, a także podsumowań konkursów przedmiotowych organizowanych w Pile.

Finaliści i laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile:

Finaliści Laureaci
Lata 2001 – 2018 49 59
Lata 1990 – 1995 57 39
Lata 1995 – 1999 13 57
Łącznie 119 155

Na 500-lecie miasta zorganizowaliśmy „Dyktando 500”, które objęte zostało patronatem Rady Języka Polskiego PAN w Warszawie z prof. Andrzejem Markowskim(Przewodniczącym Rady) na czele. Do roku 2019 odbyło się 7 edycji tego integrującego społeczność lokalną konkursu krzewiącego wiedzę o języku polskim.

Lubimy siebie, lubimy z sobą pracować i lubimy wspólnie podróżować. W 2020 roku dojdzie do skutku 64 wyjazd pracowniczy, tzn. że co najmniej 2 razy w roku jesteśmy razem, poznając najciekawsze zakątki naszego kraju. To my jako pierwsi w rejonie nadnoteckim rozpoczęliśmy współpracę międzynarodową – najpierw z Danią Gullestrup Skole w Herning (od 1992 roku), później 3x w ramach programu Comenius i Socrates Comenius z 5 krajami Europy (Niemcami, Czechami, Litwą, Turcją, Hiszpanią) czy dwustronną wymianęz dawnym koordynatorem Socratesa – Holandią. Do tego współpraca ze szkołami z miast partnerskich: Chaterlant, Cuxhaven, Schwerin.

Rodzice naszych uczniów nie muszą szukać poza szkołą ofert wypoczynku dla swoich dzieci. Współpraca z czesko-polską firmą „Brokos” + Sabina Brožová i Grzegorz Kosmcz zaowocowała na początku lat 2000 organizacją letnich obozów wypoczynkowych. W ciągu 20 lat lokalizacja ich znajdowała się w czeskich Górach Izerskich: Zlatá Olešnice, Kořenov, Harrachov. Wspólnie organizowaliśmy także „zielone i białe” szkoły oraz liczne wycieczki turystyczno-krajoznawcze do Czech, Niemiec, na Słowację i Węgry.


W szkole na różnych stanowiskach pracuje wielu moich byłych uczniów i wychowanków. Do tego dochodzą wielce oddani swojej placówce pracownicy administracji, obsługi, stołówki szkolnej i służby zdrowia. Ich wkład w kształtowanie dobrego wizerunku szkoły jest nie do przecenienia! Dobra współpraca z organami nadzorującymi szkołę też ma wpływ
na atmosferę pracy, na międzyludzkie stosunki. Chętnie otwieramy swoje podwoje na organizację konkursów przedmiotowych szczebla rejonowego, powiatowego, wojewódzkiego prowadzonych pod patronatem Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Dzięki trosce władz miasta szkoła została poddana gruntownym pracom termomodernizacyjnym (2007) oraz remontowym w bloku sportowym (2006) i żywieniowym (2008). W roku 2009 przeprowadzono remont bloku opiekuńczo-wychowawczego (świetlica) oraz zainstalowano system telewizji przemysłowej. W związku z prowadzeniem klas integracyjnych w 2003 uruchomiono windę dla osób niepełnosprawnych oraz gabinety do rehabilitacji. Zmodernizowano podjazdy i parkingi. W roku 2010 nastąpiło gruntowne zagospodarowanie terenu boisk szkolnych i sportowych przy samej szkole, a dwa lata później, z udziałem Ministra Sportu – p. Joanny Muchy, uroczyście otwarto kompleks sportowy „Moje boisko – Orlik 2012”. Przebudowa bazy sportowej pod potrzeby lekkoatletyki odbyła się w 2018 roku. Sukcesywnie od 2013 roku trwa remontowanie sanitariatów.

W wielu przedsięwzięciach finansowo wspomagają nas koledzy przedsiębiorcy, biznesmeni, prezesi, właściciele firm. Do tego grona w szczególności można zaliczyć: pana Zbigniewa Iwickiego (wymiana podłóg w salach lekcyjnych i stołówce oraz zakup sprzętu do siłowni), Jerzego i Elżbietę Wołczek (remont łazienek szkolnych, kompleksowy remont kapitalny sali do gimnastyki korekcyjnej), Zenon Grześkowiak (aranżacja holu głównego, tryptyk malarski z portretem patronki św. Królowej Jadwigi), Pilska Spółdzielania Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa (Zarząd: Lucjan Szutkowski, Henryk Kądziela, Mirosława Tycner) m.in. wymalowanie ciągów komunikacyjnych i klatek schodowych, Zakład Usług Budowlanych – Kazimierz Proń, Joanna i Michał Farkasinszka – remont łazienek i malowanie ciągów komunikacyjnych, Philips Lighting Poland – wymiana oświetlenia, sprzęt komputerowy Krzysztof Horodecki, Paweł Spychalski, Remigiusz Dekarli, „Goliat”, „Pil-Lift” Stanisław Biela – organizacja Turniejów Trójek Koszykarskich, zakup sprzętu sportowego i szkolnego, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jadwiżyn” w Pile (Prezes Józef Kurcin) – doposażenie szkoły i patronat, Mirosław Helwich „Aramis”– nagrody na festyny, zawody, Firma Brokerska „Wasilewski/Wiliński”.

Wszystkie prace remontowe i modernizacyjne zostały wykonane sposobem gospodarczym – bez użycia środków remontowo-inwestycyjnych organu prowadzącego szkołę. Wśród tych „cichych dobroczyńców” jest wielu obdarowanych honorowym tytułem „Przyjaciel Szkoły”. To niesamowite, ilu ludzi przez ponad 30-letni okres zaangażowało się
w tworzenie obrazu „Jadwiżyńskich Szkół”. Rodzice, dziadkowie naszych uczniów, absolwenci, sympatycy szkoły, nasze rodziny i bliscy – to dzisiaj kilkunastotysięczna rzesza filantropów.

Back to top