To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

KLASY DELF

Po ukończeniu pierwszego etapu edukacyjnego, uczeń może rozpocząć edukację w klasie z rozszerzonym programem języka francuskiego DELF. Zwiększona liczba godzin daje możliwość na lepsze opanowanie kompetencji komunikacyjnych, ale przede wszystkim daje szansę na poznanie drugiego języka obcego. Ponadto program jest tak skonstruowany, aby przygotować uczniów do zdobycia certyfikatu międzynarodowego.


KLASY DSD

DSD to klasa z rozszerzonym programem języka niemieckiego, przygotowująca uczniów do międzynarodowego egzaminu z języka niemieckiego „Deutsches Sprachdiplom”. Uczniowie rozpoczynają naukę języka niemieckiego od podstaw w wymiarze pięciu godzin tygodniowo. Po trzech latach nauki przystępują do egzaminu DSD I zdając go na poziomie B1, a po ukończeniu szkoły mają możliwość kontynuacji programu w I Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile. Poziom ten jest uznawany za wystarczający dowód posiadanych umiejętności językowych do podjęcia studiów w krajach niemieckojęzycznych oraz stanowi dodatkowy atut na rynku pracy. Uczniowie przygotowujący się do egzaminu mają szansę uzyskać stypendium w Niemczech. Świadectwo językowe DSD zwiększa ponadto szanse na zatrudnienie na polskim i europejskim rynku pracy.


KLASY SPORTOWE

Klasy sportowe w klasach 1 – 3 SP oraz 4 – 8 SP. Zajęcia w tych zespołach uczniów, zakwalifikowanych po testach sprawnościowych, odbywają się w wymiarze 10 godzin tygodniowo, co daje po dwie godziny zajęć dziennie. Wyspecjalizowana kadra przygotowuje uczniów do wielu zawodów sportowych. Możemy pochwalić się wieloma sukcesami w wielu dziedzinach sportu. Jesteśmy jedyną placówką oświatową w Pile, która otrzymała tytuł najbardziej usportowionej szkoły w rankingu wojewódzkim.


KLASY INTEGRACYJNE

W szkole funkcjonują klasy integracyjne, w których uczą się uczniowie pełno i niepełnosprawni. Na większości zajęć pracuje dwóch nauczycieli, a w oddziałach tych uczy się do dwudziestu uczniów. Szkoła została przygotowana technicznie do pracy z uczniem wymagającym specjalnego podejścia: wybudowano windę, umożliwiającą przemieszczanie się uczniów na różne piętra oraz zagospodarowano salki do zajęć rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych.
WYMIANA MIĘDZYNARODOWA

Szkoła jest prekursorem współpracy międzynarodowej. Realizowała projekty z wieloma krajami Europy: Danią, Niemcami, Czechami, Holandią, Hiszpanią, Turcją, Włochami, Litwą, Francją, a także Rosją dzięki programom Comenius, a obecnie Erasmus+. Prowadzi również dwustronne wymiany młodzieży. Wszystkie realizowane projekty cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i rodziców. Pozwalają bowiem nie tylko rozwijać się językowo, ale również zwiedzać dalekie miejsca na mapie Europy i Azji, nawiązywać międzynarodowe znajomości, poznawać zupełnie odmienne kultury.


BIBLIOTEKA

Oferuje swoim czytelnikom książki, podręczniki szkolne, dokumenty elektroniczne i filmowe oraz czasopisma. Gromadzi materiały o patronce szkoły Królowej Jadwidze, regionalia (Ziemia Pilska, Wielkopolska), materiały repertuarowe na różne uroczystości. Jest skomputeryzowana za pomocą programu MOL-Optivum. Posiada czytelnię ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu. Nauczyciele bibliotekarze wspólnie z uczniami  przygotowują imprezy oraz akcje promujące książki i czytelnictwo oraz konkursy, wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi, rozwijają zainteresowania i promują pasje i talenty.
BIBLIOTEKA SZKOLNA jest animatorem działań kulturalnych w szkole. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach:  8.00 – 16.00.


ŚWIETLICA

Zajęcia: plastyczne, literackie, ruchowe, relaksacyjne, kółko matematyczne, zajęcia baletowe, kółko hafciarskie, Zumba oraz dla chętnych – nauka języka rosyjskiego. 
Oprócz pełnionej funkcji opiekuńczej w świetlicy dla najmłodszych uczniów z klas 1 – 3 SP prowadzone są zajęcia dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci, rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, lepienie itp.). Gry  i zabawy zespołowe doskonalą sprawność fizyczną, integrują dzieci a gry i zabawy dydaktyczne rozwijają zdolności intelektualne oraz utrwalają zdobytą wiedzę.  Wdraża się  uczniów do  samodzielnego czytania i zachęca do słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela, rozbudza zainteresowania czytelnicze – wzbogacające posiadane wiadomości i zaspokajające naturalną ciekawość dziecka. Dzieci biorą udział w konkursach: plastycznych, muzycznych i sportowych, organizowanych przez zaprzyjaźnione świetlice. Pod kierunkiem nauczycieli uczniowie odrabiają prace domowe, nadrabiają zaległości oraz utrwalają wiadomości zdobyte w trakcie lekcji.
Dużą zaletą świetlicy SP11 jest czas jej pracy: od 7.00 – 17.00, co jest z pewnością bardzo dużym wsparciem dla pracujących rodziców.


SZKOLNA PORADNIA TERAPEUTYCZNO-PEDAGOGICZNA

Szkolna Poradnia Edukacyjno-Terapeutyczna wspiera we wszelkich działaniach profilaktycznych, wychowawczych  i edukacyjnych rodziców, uczniów i nauczycieli. Wspomaga pracę szkoły organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Zapewnia dzieciom i młodzieży udział w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych i terapeutycznych. Wypełnia również zadania związane z szeroko rozumianym poradnictwem pedagogicznym, psychologicznym i specjalistycznym.  Prowadzi aktywną działalność w celu wspierania młodych ludzi i ich rodziców w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.


PROGRAMY AUTORSKIE i INNOWACJE PEDAGOGICZNE

Fachowa kadra pedagogiczna w nietuzinkowy sposób ujmuje proces edukacji swych uczniów, by w jeszcze bardziej efektywny i efektowny sposób dotrzeć do zakamarków umysłu i zmotywować do działania. Co roku w tym właśnie celu zgłaszane są ciekawe innowacje pedagogiczne, a do wybranych zajęć również autorskie programy prowadzących.


SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

W roku szkolnym 2011/2012 nasza szkoła otrzymał tytuł Szkoły Odkrywców Talentów nadany przez Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji za podejmowanie systemowych działań na rzecz ucznia zdolnego oraz przyczynianie się do odkrywania i wspierania różnorodnych  zainteresowań i uzdolnień młodzieży: przedmiotowych, sportowych, artystycznych, technicznych, a także społecznych lub obywatelskich. 
Nauczyciele w pracy z uczniem zdolnym wykorzystują różnorodne metody i formy w zależności od specyfiki zajęć i założonych celów. Placówka współpracuje z różnymi instytucjami działającymi na rzecz ucznia zdolnego, między innymi z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu Zamiejscowym Ośrodkiem Dydaktycznym w Pile, Starostwem Powiatowym w Pile,  Rodziną Szkół im. Św. Jadwigi Królowej i z Queenn Jadwiga Fundation, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Pile, Komendą Powiatową Straży Pożarnej, Komendą Powiatowa Policji,  Przedszkolem nr 19 w Pile, RCK – Klubem Seniora „Teatr UBU”, Regionalnym Centrum Kultury „Fabryka Emocji” w Pile, Radiem Eska, Nadleśnictwem Stobno, Biurem Wystaw Artystycznych, Muzeum  Stanisława Staszica, Muzeum Regionalnym w Pile, Młodzieżowym Domem Kultury, Basketem Piła, PTPS Piła, KŻ Victoria Polonia Piła, Nadnoteckim  Szkolnym Związkiem Sportowym.   

                                                                                                                                                                   
ZAJĘCIA DODATKOWE

Szkoła co roku oferuje uczniom wszystkich trzech etapów edukacyjnych szeroką paletę zajęć dodatkowych, podczas których z powodzeniem mogą rozwijać swoje pasje. Można tu wymienić koła: wokalne – ze znanym już na terenie Piły zespołem AKCENT, szkolna grupa paramedyczna, SKS, komputerowe, ceramiczne, czytelnicze, miłośników gier i zabaw planszowych, hafciarskie, taneczne, przedmiotowe z geografii, chemii, językowe: języka rosyjskiego, francuskiego, angielskiego i wiele innych. Sporym zainteresowaniem cieszą się wybrane koła: turystyczne, które zrzeszają nie tylko uczniów i nauczycieli, ale również mają swych zwolenników wśród rodziców. Również koła dziennikarskie przyciągają nie tylko redaktorów, ale również informatyków i fotografów.


GIMNASTYKA KOREKCYJNA

W naszej szkole odbywają się zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Są to ćwiczenia ruchowe, niwelujące wady postawy ciała dziecka. Celem zajęć jest likwidacja przykurczy, wzmacnianie mięśni osłabionych, korygowanie zaburzeń statyki ciała i doprowadzanie do stanu prawidłowego.
Na zajęcia gimnastyki uczęszczają uczniowie klas 1 – 3 szkoły podstawowej w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Miejscem zajęć jest salka korekcyjna, wyposażona w niezbędne przyrządy, m.in. drabinki, ławeczki, równoważnie,  materace, lustra oraz przybory, a wśród nich piłki lekarskie, kocyki, laski gimnastyczne, woreczki korekcyjne, rowerki korekcyjne, półkule sensoryczne, ścieżki sensoryczne.  Metody i formy pracy dostosowywane są do aktualnych potrzeb i możliwości uczniów, dobierane tak, aby były ciekawe i zachęcały dzieci do uczęszczania na te zajęcia.

 

Back to top