To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Komunikat Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile

Na posiedzeniu dnia 4 kwietnia 2024 r. Szkolna Komisja Rekrutacyjna
rozpatrzyła wnioski o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej
oraz karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok
szkolny 2024/2025. Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
kandydatów do klas pierwszych ogólnej, usportowionej, językowej
i integracyjnej dostępne są w sekretariacie szkoły.
Prosimy rodziców/ prawnych opiekunów kandydata o potwierdzenie woli
przyjęcia dziecka do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia złożonego
w dniach 9.04.2024 r. – 11.04.2024 r.

Komisja ustaliła również listy kandydatów do klas czwartych ogólnej,
językowej, sportowej i integracyjnej. Dostępne są one w sekretariacie szkoły.

Ewa Urbańska,
przewodnicząca Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

DRUK do pobrania: Oświadczenie woli

Back to top