To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

OGŁASZAMY KONKURS FILMOWY

Konkurs skierowany jest do uczniów z klas 7 i 8 szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie subregionu pilskiego (powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki, złotowski).

Zadaniem konkursowym jest stworzenie filmu przedstawiającego wykonywanie wybranego zawodu oraz efektów pracy.

Film powinien przedstawiać w ciekawy sposób zawód i koncentrować się na pozytywnych aspektach pracy.

Czas trwania filmu to maksymalnie 3 minuty.

Szkoła zgłasza zespoły w składzie: dwóch lub trzech uczniów i doradca zawodowy/opiekun grupy. Szkoła może zgłosić dowolną liczbę zespołów, a jeden doradca zawodowy/opiekun grupy może mieć pod swoją pieczą więcej niż jeden zespół.

Prace konkursowe należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) do dnia 29.03.2024 r. do godz. 15.30 na adres: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła.

Pamiętajcie, do zgłoszenia potrzebne są wypełnione wszystkie 4 załączniki.

Szczegóły znajdziecie na naszej stronie w regulaminie:

https://cwrkdiz.pila.pl/.../445,i-like-zawodowstwo...

serdecznie zachęcam do udziału.

pozdrawiam serdecznie:

Katarzyna Łęcka

Back to top