To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Rekrutacja 2024

1 marca 2024 r. rusza rekrutacja do I klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piła na rok szkolny 2024/2025.
Zapraszamy do zapoznania się z:

Zarządzeniem Nr 2529(12)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025.
Link do zarządzenia: https://bip.pila.pl/zarzadzenie-nr-25291224-prezydenta-miasta-pily-z-dnia-23-stycznia-2024-r-w-sprawie-harmonogramu-czynnosci-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-oraz-postepowaniu-uzupelniajacym-do-klas-pierwszych-szkol-podstawowych-na-rok-szkolny-20242025.html?

Uchwałą Nr XLVII/623/18 Rady Miasta Piły z dnia 30 stycznia 2018 r., w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła.
Link do uchwały: http://arch-bip-pila.mserwer.pl/content243a-3.html?cms_id=5862

oraz

Uchwałą Nr VIII/78/19 Rady Miasta Piły z dnia 30 kwietnia 2019 r., w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piła oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
Link do uchwały: http://arch-bip-pila.mserwer.pl/content637f-2.html?cms_id=7341

Back to top