To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

        Na posiedzeniu dnia 3 kwietnia 2023 r. Szkolna Komisja Rekrutacyjna rozpatrzyła wnioski o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024. Listy kandydatów do klas pierwszych ogólnej, sportowej, językowej i integracyjnej dostępne są w sekretariacie szkoły.

Prosimy rodziców/ prawnych opiekunów kandydata o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia złożonego w dniach  17.04.2023 – 19.04.2023 br.

             Komisja ustaliła również listy kandydatów do klas czwartych ogólnej, językowej, sportowej i integracyjnej. Dostępne są one w sekretariacie szkoły.

Rodziców uczniów – kandydatów do klas czwartej językowej i sportowej prosimy o pisemne oświadczenie potwierdzające podjęcie nauki w tym zespole do dnia 19 kwietnia 2023 r. Druk do pobrania na stronie internetowej szkoły.

       Ewa Urbańska,

przewodnicząca Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

 OŚWIADCZENIE WOLI DO KLAS 1 -POBIERZ

 OŚWIADCZENIE WOLI DO KLAS 4- POBIERZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top