To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Zapraszamy do sekretariatu szkoły po odbiór zaświadczeń z wynikami egzaminu ósmoklasisty w dniu 6 lipca 2023 r. (czwartek).

Harmonogram odbioru:
Lp. Klasa Godziny odbioru
1. 8a 8:20 – 9:00
2. 8b 9:00 – 9:40
3. 8c 9:40 – 10:20
4. 8d 10:20 – 11:00
5. 8e 11:20 – 12:00
6. 8f 12:00 – 12:40
7. 8g 12:40 – 13:20
8. 8h 13:20 – 14:00

Każdy uczeń indywidualnie, zachowując odpowiedni odstęp, odbiera wyniki egzaminu zgodnie z poniższym harmonogramem. W wyjątkowych sytuacjach wyniki może odebrać osoba upoważniona (posiadająca upoważnienie na piśmie z nr dowodu osobistego
lub paszportu).


Wszelkie pytania proszę kierować bezpośrednio do pracowników sekretariatu pod nr tel. (067) 214-12-95.

Ponadto Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że wyniki będą dostępne online w dniu 3 lipca 2023 r. od godziny 10:00 po zalogowaniu się na stronie internetowej: www.wyniki.edu.pl.
Przypominam, że dane do zalogowania uczniowie otrzymają od wychowawców przed zakończeniem roku szkolnego.

Komunikat OKE o harmonogramie egzaminów w 2023 r.
https://www.oke.poznan.pl/files/cms/90/harmonogram_e8_em_2023.pdf

Back to top