To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

W okresie ferii zimowych (od 27.01.2020 do 07.02.2020) w szkole będzie organizowane zimowisko.
W zimowisku mogą uczestniczyć uczniowie klas od I do VIII.


Całkowity koszt pobytu dziecka na zimowisku, to 267 zł. Istnieje możliwość zapisu uczestnika tylko na jeden, wybrany tydzień ferii.
Wówczas odpłatność wynosi 133,50 zł.
W cenie zimowiska zapewniona jest opieka od 8.00 do 15.00, trzy posiłki ( śniadanie, obiad i podwieczorek), wyjścia do kina, do kręgielni
itp. zajęcia plastyczne, sportowe, komputerowe i inne niespodzianki.
Dzieci objęte opieką MOPS–u korzystają z zimowiska ponosząc koszty organizacyjne tzn. 200 zł za dwa tygodnie lub 100 zł za jeden tydzień.
MOPS refunduje koszty wyżywienia.

Druki zgłoszenia i karty uczestnika są dostępne od 2 stycznia 2020 roku w sekretariacie szkoły.

Zgłoszenie wraz z wpłatą przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 17 stycznia 2020 r. w sekretariacie szkoły.

Hanna Kunysz - kierownik zimowiska

Back to top