To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Grzegorz Wądołowski Dyrektor
  Marzenna Chojnacka Wicedyrektor ds gimnazjum oraz klas 7 i 8

Aleksandra Goldstein Wicedyrektor ds szkoły podstawowej II poziomedukacyjny klasy IV - VI
  Dorota Mijalska Wicedyrektor ds szkoły podstawowej I poziom edukacyjny klasy I - III 

Back to top