To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Śródroczne zebrania z rodzicami: 28 i 29 11. 2018 r. , 27 i 28. 03. 2019 r.

Wywiadówki na koniec I semestru:    30 i 31 01. 2019 r.

Wywiadówki roczne: 15 i 16. 05. 2019 r. 

Konsultacje rodziców z nauczycielami: 24,25 10. 2018 r.; 12 i 13. 12. 2018 r. (informacja o przewidywanych ocenach) 27 i 28. 02. 2019 r.;

Back to top