To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

•Pasowanie na ucznia klas 1 SP – od 17 września 2018 r.

•Organizacja roku:

•Zebranie PRZEDSTAWICIELI trójek klasowych  20.09.2018 roku (czwartek) g. 17.00 w stołówce szkolnej – wybory do Prezydium Rady Rodziców. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA – minimum 1 przedstawiciel z każdej klasy!;

GRUDZIEŃ/STYCZEŃ - przewidywane egzaminy i sprawdziany próbne w kl. III gimnazjum i w kl. 8 szkoły podstawowej,

23.12.2018 r. – 1. 01. 2019 r. -  przerwa świąteczna,

14.01.2019r. – 24.01.2019 r. -  ferie zimowe,

18.04.2019 r. – 23.04.2019 r. -  przerwa świąteczna wielkanocna 

15,16,17. 04. 2019-r. -  sprawdzian po klasie 8.;

10,11,12. 04. 2019 r. – egzaminy gimnazjalne,

Dni wolne od zajęć dydaktycznych i dyżury wychowawczo – opiekuńcze w świetlicy szkolnej:02.11.2018r. –DZIEŃ ZADUSZNY , 02.05.2019 – ŚWIĘTO FLAGI 

Dyżury wychowawczo – opiekuńcze w świetlicy szkolnej w dniach przerw świątecznych: 27, 28.12.2018r. oraz 18, 19, 23. 04.2019 r. 

Śródroczne zebrania z rodzicami: 28 i 29 11. 2018 r. , 27 i 28. 03. 2019

Wywiadówki na koniec I semestru:    30 i 31 01. 2019 r.

Wywiadówki roczne: 15 i 16. 05. 2019 r. 

Konsultacje rodziców z nauczycielami: 24,25 10. 2018 r.; 12 i 13. 12. 2018 r. (informacja o przewidywanych ocenach) 27 i 28. 02. 2019 r.;

27 – 31 maja 2019 – Tydzień Obchodów Jubileuszu Szkoły

Back to top