To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

 GRUDZIEŃ/STYCZEŃ - przewidywane próbne egzaminy w kl. 8 szkoły podstawowej.

 23.12.2020 r. – 31. 12. 2020 r. - zimowa przerwa świąteczna.

 15.02.2021 r. – 28.02.2021 r. - ferie zimowe.

 01.04.2021 r. – 06.04.2021 r. - przerwa świąteczna wielkanocna .

 25,26,27. 05. 2021 r. - egzaminy po klasie 8.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
-12.11 i 13.11. 2020 r.

-04.01 i 05.01.2021r.

-25,26,27.05.2021 r. EGZAMINY ÓSMOKLASISTY

25 MAJA(WTOREK GODZINA 9:00) - JĘZYK POLSKI

26 MAJA (ŚRODA GODZINA 9:00) -MATEMATYKA

27 MAJA (CZWARTEK GODZINA 9:00) JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

-04.06.2021 r.

We wszystkie dodatkowo wolne dni od zajęć szkoła zapewnia zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

 Śródroczne zebrania z rodzicami: XI, I, V.


 Konsultacje rodziców z nauczycielami przez e-dziennik.

 

Back to top