To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

          Dnia 4 kwietnia 2019 w świetlicy szkolnej odbył się Turniej Wiedzy o Szkole dla uczniów klas 2 SP.


Każdą klasę reprezentowała dwuosobowa drużyna wytypowana przez wychowawcę.
Turniej obejmował 8 zadań. Jednym z nich było przygotowanie przez każdą z dryżun wspólnie z klasą  wiersza lub hasła-rymowanki związanego tematyką z naszą szkołą. Wszyscy wywiązali się wzorowo w tej konkurencji czego efekty można zobaczyć na wystawie w holu głównym szkoły.
Poza tym uczniowie mieli za zadanie wykazać się znajomością budynku szkoły i na podstawie fragmentu zdjęcia odgadnąć co to za miejsce w szkole oraz wskazać, na którym piętrze w szkole znajdują się wybrane pomieszczenia. Podobnie dzieci miały za zadanie rozpoznać na zdjęciu niektórych pracowników naszej szkoły.
Dzieci musiały także wykazać się wiedzą na temat patronki naszej szkoły i poprawnie napisać jej imię. Do zadań z trudnością ortograficzną należał też poprawny zapis: imienia i nazwiska dyrektora naszej szkoły, nazwy szkoły oraz nazwy świetlicy szkolnej.
Wyżej wymienionym zadaniom towarzyszyły liczne emocje. Uczniowie świetnie poradzili sobie wykazując się wzorową wiedzą na temat naszej szkoły.
I miejsce zajęła klasa 2 e, II miejsce -klasa 2c, III miejsce -klasa 2 b, IV miejsce -klasa  2d, V miejsce- klasa 2a.
Przebieg turnieju umiliły występy świetlicowej grupy baletowej oraz zespołu cheerlederek, a także tańce w parach.
Organizatorzy: Anna Rossa i Katarzyna Uberna.

Back to top