8b
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-w1 #w19 s13
wf-w2 #w12 s12b
wf-w3 #w29 W8B
wf-w1 #w19 s12b
wf-w2 #w12 s12a
wf-w3 #w29 W8B
  j.angielski-1/2 So 304
j.angielski-2/2 TM W8B
 
2 8:55- 9:40 e_dla_bezp Be 304 matematyka-1/2 KH 304
matematyka-2/2 TM W8B
j.francuski-1/3 #f02 124
j.rosyjski-3/3 #f04 108
wos-1/2 Be 304
wos-2/2 TM W8B
ZRZiU BB 304
3 9:50-10:35 matematyka-1/2 KH 304
matematyka-2/2 TM W8B
j.polski-1/2 EU 304
j.polski-2/2 TM W8B
wf-w1 #w19 s12a
wf-w2 #w12 s12c
wf-w3 #w29 W8B
matematyka-1/2 KH 304
matematyka-2/2 TM W8B
chemia-1/2 BG 304
chemia-2/2 TM W8B
4 10:45-11:30 j.angielski-1/2 So 304
j.angielski-2/2 TM W8B
historia-1/2 DS 304
historia-2/2 TM W8B
fizyka-1/2 Mi 304
fizyka-2/2 TM W8B
informatyka-i1 BL 120
informatyka-i2 CW 120a
informatyka-i3 TM W8B
historia-1/2 DS 304
historia-2/2 TM W8B
5 11:50-12:35 wos-1/2 Be 304
wos-2/2 TM W8B
biologia-1/2 BB 304
biologia-2/2 TM W8B
j.polski-1/2 EU 304
j.polski-2/2 TM W8B
j.polski-1/2 EU 304
j.polski-2/2 TM W8B
matematyka-1/2 KH 304
matematyka-2/2 TM W8B
6 12:55-13:40 fizyka-1/2 Mi 304
fizyka-2/2 TM W8B
j.angielski-1/2 So 304
j.angielski-2/2 TM W8B
j.polski-1/2 EU 304
j.polski-2/2 TM W8B
godz.wych-1/2 KH 304
godz.wych-2/2 TM W8B
j.polski-1/2 EU 304
j.polski-2/2 TM W8B
7 14:00-14:45 j.francuski-1/3 #f02 113
j.rosyjski-3/3 #f04 211
geografia-1/2 BZ 304
geografia-2/2 TM W8B
chemia-1/2 BG 304
chemia-2/2 TM W8B
wf-w1 #w19 s12a
wf-w2 #w12 s12b
wf-w3 #w29 W8B
religia 304
8 14:55-15:40   religia 304 j.niemiecki-2/3 CZ 304 j.niemiecki-2/3 CZ 304  
Obowiązuje od: 04 kwietnia 2022r
Drukuj plan
wygenerowano 2022-03-31
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum