8c
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski KP 110 historia MM 220 chemia RS 303 wos Be 219 s_zaj.sport.-s1 GP s13
s_zaj.sport.-s2 DB s12c
2 8:55- 9:40 religia ES 305 chemia RS 303 matematyka PH 210 matematyka PH 210 s_zaj.sport.-s1 GP s12c
s_zaj.sport.-s2 DB s16
3 9:50-10:35 j.angielski GY 117 informatyka-i1 Be 120
informatyka-i2 CW 120a
geografia MC 219 e_dla_bezp Be 110 j.polski KP 114
4 10:45-11:30 matematyka PH 210 wf #w16 boi4
wf #w17 boi1
j.polski KP 110 j.polski KP 211 historia MM 212
5 11:50-12:35 wf #w16 boi2
wf #w17 boi1
s_zaj.sport.-s1 GP s12a
s_zaj.sport.-s2 DB s12b
j.angielski GY 117 fizyka PH 301 godz.wych GY 117
6 12:55-13:40 s_zaj.sport.-s1 GP s12a
s_zaj.sport.-s2 DB s12b
wych.rodz. WD 221 wf #w16 s12a
wf #w17 s12b
j.angielski GY 117 matematyka PH 210
7 14:00-14:45 biologia 221 j.polski KP 110 s_zaj.sport.-s1 GP s12b
s_zaj.sport.-s2 DB s12a
s_zaj.sport.-s1 GP s12b
s_zaj.sport.-s2 DB s12a
fizyka PH 210
8 14:55-15:40 wos Be 220 j.francuski-jf1 #mn1 212
j.niemiecki-jn2 CZ 222
j.rosyjski-jr3 #mr1 208
j.francuski-jf1 #mn1 213
j.niemiecki-jn2 CZ 222
j.rosyjski-jr3 #mr1 208
wf #w16 s12a
wf #w17 s12b
religia ES 305
9 15:50-16:35       ZRZiU BZ 219  
Obowiązuje od: 2 listopada 2022r
Drukuj plan
wygenerowano 01.11.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum