5b
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   j.polski-1/2 St 108
j.polski-2/2 ME W5B
plastyka-1/2 BC 108
plastyka-2/2 ME W5B
j.angielski-j1 GY 108
j.angielski-j3 ME W5B
wf basen-w1 AC bas3
wf basen-w2 DB bas4
wf basen-w3 ME W5B
2 8:55- 9:40 j.angielski-j2 KR 108 matematyka-1/2 PH 108
matematyka-2/2 ME W5B
wf-1/3 AC s13
wf-2/3 #w05 s12c
wf-3/3 DB W5B
j.polski-1/2 St 108
j.polski-2/2 ME W5B
 
3 9:50-10:35 historia-1/2 MM 108
historia-2/2 ME W5B
biologia-1/2 BB 108
biologia-2/2 ME W5B
matematyka-1/2 PH 108
matematyka-2/2 ME W5B
historia-1/2 MM 108
historia-2/2 ME W5B
j.polski-1/2 St 108
j.polski-2/2 KB W5B
4 10:45-11:30 geografia-1/2 BZ 108
geografia-2/2 ME W5B
wf-1/3 AC s13
wf-2/3 #w05 s12a
wf-3/3 DB W5B
j.polski-1/2 St 108
j.polski-2/2 ME W5B
wf-1/3 AC s12a
wf-2/3 #w05 boi4
wf-3/3 DB W5B
j.polski-1/2 St 108
j.polski-2/2 ME W5B
5 11:50-12:35 matematyka-1/2 PH 108
matematyka-2/2 ME W5B
j.angielski-j1 GY 108
j.angielski-j2 KR 204
j.angielski-j3 ME W5B
j.angielski-j1 GY 108
j.angielski-j2 KR 208
j.angielski-j3 ME W5B
matematyka-1/2 PH 108
matematyka-2/2 ME W5B
religia MR 108
6 12:55-13:40 informatyka-i1 BK 118
informatyka-i2 BL 120
informatyka-i3 ME W5B
religia MR 108 muzyka LK 108 godz.wych-1/2 PH 108
godz.wych-2/2 ME W5B
technika-1/2 RB 108
technika-2/2 ME W5B
7 14:00-14:45   ZRZiU PH 108 wych.rodz. DF 124    
Obowiązuje od: 04 kwietnia 2022r
Drukuj plan
wygenerowano 2022-03-31
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum