To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

OBOWIĄZKI RODZICÓW DZIECKA PODLEGAJĄCEMU OBOWIA ZKOWI SZKOLNEMU

Obowiązki rodziców dziecka
podlegającego obowiązkowi szkolnemu


Rodzice
1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
3. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej lub niepublicznej.
4. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega wszczęciu egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 42 Ustawy – Prawo oświatowe).


Obowiązkiem rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu jest:
• dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
• zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
• zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
• informowanie, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 (tj. uczęszczanie dziecka
do szkoły za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa).


Podstawa prawna
Art. 35 – 42 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe

GRANICE OBWODU SP11

Granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile
ulice w Pile:
• Al. Powstańców Wielkopolskich (od skrzyżowania z ul. 500 Lecia Piły),
• Al. Wyzwolenia,
• Chodkiewicza,
• Dąbrowskiego (od skrzyżowania ul. 500 Lecia Piły),
• Dębiaki (miejsce adresowe),
• Dobra,
• Elektrownia Koszyce (miejsce adresowe),
• Franciszka Garczyńskiego,
• Fritsa Philipsa,
• Głuchowska,
• Kasztelańska,
• Kazimierza Wielkiego (parzyste do nr 30, nieparzyste do nr 33),
• Królowej Jadwigi,
• Kwidzyńska,
• Luterańska,
• Łączna,
• Małe Błonia,
• Małgorzaty,
• Mikołaja Wierzynka,
• Nad Gwdą (do ul. Widok),
• Nad Łąkami,
• Naftowa,
• Nowa,
• Olsztyńska,
• Plac Jagiełły,
• Poprzeczna,
• Promienna (numery parzyste do ul. Widok),
• Przednia,
• Prześwit,
• Rycerska,
• Rynek Koszycki,
• Samuela Targowskiego,
• Staropolska,
• Śniadeckich (do skrzyżowania z ul. 500 Lecia Piły),
• Średnia,
• św. Rafała Kalinowskiego,
• Światowida,
• Ukryta,
• Wenedów,
• Widok (numery parzyste),
• Wspólna,
• Zacisze,
• Zakątek,
• Zielona Dolina,
• Żelazna,
• Żwirki i Wigury.

POBIERZ OŚWIADCZENIE O REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

POBIERZ OŚWIADCZENIE

Back to top