To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

4
4
2
2
3
3
1
1
Pan Piotr Gałecki
Dziękujemy za trzydzieści
lat pracy dla naszej szkoły.
Życzymy zdrowia, cierpliwości i wyrozumiałości w dalszej pracy.
Niech Pana zaangażowanie i wysiłek służy nam-uczniom jeszcze długie lata.
Klasa 6d

Back to top