To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

17. Miejski Konkurs Wiedzy Zintegrowanej dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych

INTEGRANCIK PIŁA 2018

Ilość szkół biorących udział w konkursie – 11.

Ilość uczniów biorących udział w konkursie – 172 .

Ilość punktów możliwych do zdobycia: 48+3, 4 lub 5 pkt.

Układ testu – 3 części:

 pytania za 3 punkty (cztery zadania);

 pytania za 4 punkty (cztery zadania);

 pytania za 5 punktów (cztery zadania);

 pytania dodatkowe: za 3, 4 lub 5 punktów.

Laureaci 17. Miejskiego Konkursu

Wiedzy Zintegrowanej

INTEGRANCIK PIŁA 2018:

INTEGRANCIK 2018

Borkowski Łukasz

Szkoła Podstawowa nr 11

47 pkt.

I WICEINTEGRANCIK

Kinga Marcinek SP 11

Michał Biedny SP 12

46,5 pkt.

II WICEINTEGRANCIK

Julia Momot SP5

46 pkt.

Wyróżnienia:

Anna Mazurek SP 3 45,5 pkt.

Aleksandra Kelich SP 6 45 pkt.

44,5 pkt.

Igor Smolarz SP 11

Marta Zachaczewska SP11

Jakub Rybiński SP11

Zuzanna Szameto SP6

Tomasz Szweda SP 6

Michał Danielewicz SP11 45 pkt.

Julia Radomska SP11 45 pkt.

Wyróżnienia 44 pkt.

Kalina Ganske SP11

Milena Dawidziuk SSP

Wyróżnienia 43,5 pkt.

Jan Puchalski SP 1

Jakub Piwowarczyk SP 6

Hanna Grzeszczak SP11

Aleksandra Popławska SP STO

Igor Bedołek SSP

Wyróżnienia 43 pkt.

Kornelia Ima SSP

Helena Nowaczyk SSP

Wyróżnienia 42,5 pkt.

Franciszek Jędrzejczyk SP11

Maksymilian Jenczewski SP 11

Lena Konarska SSP

Wyróżnienia 42 pkt.

Maksymilian Walichnowski SP2

Roksana Winnicka SP 6

Tymoteusz Kassner SP11

Kamil Skrobot SP12

Michał Holz SP STO

Szczególnie dziękujemy:

Wicedyrektorowi SP nr 11 pani Dorocie Mijalskiej NAUCZYCIELOM Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi KOORDYNATOROM DS. KONKURSU

Back to top