To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Egzaminy 2024

Harmonogram odbioru zaświadczeń z wynikami egzaminu ósmoklasisty

Informujemy, że w dniu 03.07.2024 r. (środa) w sekretariacie szkoły wydawane będą
zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty.

Każdy uczeń indywidualnie odbiera wyniki egzaminu zgodnie z poniższym harmonogramem.
W wyjątkowych sytuacjach wyniki może odebrać osoba upoważniona (posiadająca
upoważnienie na piśmie z nr dowodu osobistego lub paszportu).

Harmonogram odbioru:
Lp. Klasa Godziny odbioru
1. 8a 13:00 – 15:00
2. 8b 13:00 – 15:00

Ponadto Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że wyniki będą dostępne
online w dniu 3 lipca 2024 r. po zalogowaniu się na stronie internetowej:
https://ziu.gov.pl/login

Przypominamy, że dane do zalogowania uczniowie otrzymają od wychowawców przed
zakończeniem roku szkolnego.

Back to top