To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Uczniowie:13 dni x 7,00 = 91,00 zł
Nauczyciele:13 dni x 12,10 = 157,30 zł

PŁATNOŚCI ZA OBIADY MOŻNA REALIZOWAĆ OD
10.-25.05.2023r, TYLKO W FORMIE PRZELEWU INTERNETOWGO, W TYTULE KONIECZNIE MUSI BYĆ ZAWARTE: IMIĘ, NAZWISKO I KLASA DZIECKA.

Wpłaty prosimy dokonać przelewem na konto szkolne nr:
42102038440000120201391523

Po zakończeniu okresu wpłat wypisane karty obiadowe dla całej klasy odbiera wyznaczony przez wychowawcę dyżurny

Back to top