To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

       Szanowni Państwo,

po rozpatrzeniu wniosków i kart o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej  Szkolna Komisja Rekrutacyjna przyjęła wszystkich kandydatów, których opiekunowie potwierdzili wolę nauki w naszej szkole.   

         Jednocześnie informuję, że do klas czwartych zostali przyjęci wszyscy uczniowie – kandydaci, którzy się zakwalifikowali.

         Rodziców, którzy jeszcze nie złożyli pisemnego oświadczenia woli przyjęcia ucznia do szkoły, proszę o uzupełnienie dokumentów. Dotyczy opiekunów uczniów klas pierwszych oraz czwartych sportowej i  językowej.

        Listy uczniów dostępne są w sekretariacie szkoły.

  Ewa Urbańska,

przewodnicząca Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

 

 

Back to top