To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile informuje, iż  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) prowadzi II edycję kampanii informacyjnej „Wybieraj Bezpieczną Żywność” #EUChooseSafeFood.

CELE KAMPANII

BROSZURA ŻYWNOŚĆ

BROSZURA SUPLEMENTY

PLAKAT ŻYWNOŚĆ

PLAKAT SYPLEMENTY

PISMO PRZEWODNIE

Back to top