To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Rodzice i uczniowie mają obowiązek najpóźniej 2 dni przed planowanym spotkaniem poinformować o przyjściu nauczyciela przez e-dziennik.

Lista nauczycieli

Back to top