To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Uczniowie:19 dni x 5,00 = 95,00 zł
Nauczyciele:19 dni x 11,20 = 212,80 zł

PŁATNOŚCI ZA OBIADY MOŻNA REALIZOWAĆ OD
10.-25.09.2022r, TYLKO W FORMIE PRZELEWU INTERNETOWGO, W TYTULE KONIECZNIE MUSI BYĆ ZAWARTE: IMIĘ, NAZWISKO I KLASA DZIECKA.

Wpłaty prosimy dokonać przelewem na konto szkoły dwa dni przed planowanym odbiorem karty obiadowej, nr konta:
42102038440000120201391523

Back to top