To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile uprzejmie informuje, że wnioski o przyznanie stypendium
szkolnego przyjmowane będą od 01 września 2022 r. do 15 września 2022 r.

Formularz wniosku oprzyznanie stypendium szkolnego można pobrać ze strony internetowej ośrodka www.mops.pila.pl
(zakładka „Stypendia i zasiłki szkolne”) lub otrzymać w punkcie informacyjnym MOPS przy ul.
Kwiatowej 5, parter (punkt czynny w godz. 7.30-15.30).


Szczegółowe informacje na temat stypendium szkolnego można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Pile pod numerem telefonu /67/ 352 84 50. Są one również dostępne na naszej stronie
internetowej (adres i zakładka – jak wyżej).
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatelowi Ukrainy
przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej jest uznawany za legalny, mogą być przyznawane świadczenia pomocy materialnej o charakterze
socjalnym na zasadach określonych w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Back to top