To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

W dniach od 20.12.2021 do 22.12.2021 i od 03.01.2022 do 05.01.2022 zajęci dydaktyczne realizowane będą w trybie nauki zdalnej na Platformie Teams. Lekcje będą trwały 30 minut (według rozkładu godzinowego i planu lekcyjnego w e-dzienniku). Świetlica w wyżej wymienionych dniach czynna będzie w godzinach 6:45 do 17.00.

W dniach przerwy świątecznej w świetlicy szkolnej pełnione będą dyżury opiekuńczo-wychowawcze w godzinach od 7.00 do 16.00. Do piątku 17.12.2021 rodzice uczniów klas 1-3 proszeni są o przekazanie informacji wychowawcy klasy czy dziecko będzie uczęszczało do świetlicy szkolnej.

Back to top