To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Zapraszamy do sekretariatu szkoły po odbiór zaświadczeń z wynikami egzaminu ósmoklasisty w dniu 09.07.2021 r.  Przed wejściem do szkoły proszę nie gromadzić się i przestrzegać zasad higieny. Każdy wchodzący do budynku szkolnego zakłada maseczkę i dezynfekuje ręce.  Każdy uczeń indywidualnie, zachowując odpowiedni odstęp, odbiera wyniki egzaminu zgodnie z poniższym harmonogramem. W wyjątkowych sytuacjach wyniki może odebrać osoba upoważniona (posiadająca upoważnienie na piśmie z nr dowodu osobistego lub paszportu).

Harmonogram odbioru:
Lp. Klasa Godziny odbioru
1. 8a 8:30 – 9:45
2. 8b 9:45 – 11:00
3. 8c 11:00 – 12:00
4. 8d 12:00 – 12:30
5. 8e 12:30 – 13:30

Wszelkie pytania proszę kierować bezpośrednio do pracowników sekretariatu pod nr tel. (067) 214-12-95.

Ponadto Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że wyniki będą dostępne online w dniu 02 lipca 2021 r. od godziny 10:00 po zalogowaniu się na stronie internetowej: www.wyniki.edu.pl.
Przypominam, że dane do zalogowania uczniowie otrzymali od wychowawców przed zakończeniem roku szkolnego.

Back to top