To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Pile z dnia 10.05.2021 r.

1. Zgodnie z rozporządzeniem ME i N z dnia 29.04.2021 uczniowie klas IV – VIII będą realizowali, w dniach 17-29.05.2021, obowiązek nauki
w systemie hybrydowym według odrębnego harmonogramu.

2. W czasie nauczania hybrydowego uczniowie będą mieli lekcje według normalnego planu lekcji – zgodnego z e-dziennikiem. Rozkład-trwanie lekcji i przerw dla wszystkich uczniów będzie taki sam z tym, że:
• lekcje dla uczniów przebywających w szkole będą trwały 45 minut;
• lekcje dla uczniów przebywających w domu na zdalnym nauczaniu będą trwały 30 minut z dłuższymi przerwami.

3. W poniedziałek 24.05 uczniowie z klas VIII na swoich ostatnich lekcjach, pod opieką nauczycieli, zniosą do sali sportowej stoliki
i krzesełka z wyznaczonych sal.
Za ustawienie i oznakowanie stolików i ogólne przygotowanie sal do egzaminów odpowiedzialny jest p. kierownik wraz z obsługą szkoły.

Grzegorz Wądołowski
Dyrektor SP 11 w Pile

Back to top