To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Szanowni Państwo,

po rozpatrzeniu wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz kart zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej Szkolna Komisja Rekrutacyjna przyjęła wszystkich kandydatów.

Jednocześnie informuję, że do klas czwartych zostali przyjęci wszyscy uczniowie – kandydaci, którzy się zakwalifikowali.

Rodziców, którzy jeszcze nie potwierdzili pisemnie woli przyjęcia ucznia do szkoły, proszę o uzupełnienie dokumentów.

Listy uczniów dostępne są w sekretariacie szkoły.

Ewa Urbańska,

przewodnicząca Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

Back to top