To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Na posiedzeniu dnia 31 marca 2021r. Szkolna Komisja Rekrutacyjna rozpatrzyła wnioski o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/ 2022. Listy kandydatów do klas pierwszych ogólnej, językowej i integracyjnej dostępne są w sekretariacie szkoły.

Prosimy rodziców/ prawnych opiekunów kandydata o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia złożonego w dniach 8 – 9 kwietnia br.

Komisja ustaliła również listy kandydatów do klas czwartych ogólnej, językowej, sportowej i integracyjnej. Dostępne są one w sekretariacie szkoły.

Rodziców uczniów – kandydatów do klas czwartej językowej i sportowej prosimy o pisemne oświadczenie potwierdzające podjęcie nauki w tym zespole do dnia 9 kwietnia 2021 r. Druk do pobrania na stronie internetowej szkoły.

Ewa Urbańska,

przewodnicząca Szkolnej Komisji Rekrutacyjna

Komunikat Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile

Na posiedzeniu dnia 10 maja 2018 r. Szkolna Komisja Rekrutacyjna rozpatrzyła wnioski o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/ 2019. Wszystkie zostały zaopiniowane pozytywnie.

Komisja ustaliła również listy kandydatów do klasy czwartej sportowej, klas DSD oraz DELF. Dostępne są w sekretariacie szkoły.

Rodziców zakwalifikowanych uczniów prosimy o pisemne oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki do dnia 24 maja 2018 r. Druk do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.

Ewa Urbańska,

przewodnicząca Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

Back to top