To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

19 marca 2021r. uczennice klasy 2c Alicja Kutereba i Ada Żołędziewska wystąpiły z krótkim koncertem dla klasy podczas lekcji muzyki. Alicja grała na pianinie, a Ada na wiolonczeli.

Obie dziewczynki uczęszczają do szkoły muzycznej. W repertuarze były krótkie utwory. Uczniowie byli bardzo zainteresowani brzmieniem instrumentów, zwłaszcza wiolonczeli, której nie mieli okazji jeszcze słuchać. W czasie występu uczniowie poznali budowę, barwę dźwięku oraz technikę gry na instrumentach. Klasa nagrodziła dziewczynki brawami, gratulowała umiejętności i życzyła dalszych sukcesów.

Magdalena Lutek

Back to top