To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Drodzy Państwo, przypominamy, że w razie potrzeby jesteśmy dostępne za pomocą dziennika. Jeżeli chodzi o informacje dotyczące koronawirusa, to pamiętajcie:


1. Przekazuj dziecku rzeczowe, sprawdzone informacje, dostosowane do jego wieku i poziomu rozumienia.
2. Nie siej paniki, ale też nie bagatelizuj problemu. Nie pozwól, by Twój lęk udzielił się dziecku.
3. Pamiętaj, że dziecko obserwuje twoje zachowania, reakcje – stara się je naśladować.
4. Nie roztrząsaj problemu w obecności dziecka.
5. Rozmawiaj, wyjaśniaj, odpowiadaj na pytania.
6. Chwal jego zachowania związane z ostrożnością (ale bądź czujny, nie nakręcaj spirali strachu).
7. Zwróć uwagę na emocje.
8. Wykorzystaj czas na pogłębianie więzi z dzieckiem.
9. Nie zalewaj dziecka propozycjami ciągłych aktywności. Zapytaj co chciałoby robić.
10. Możecie wspólnie ustalić plan dnia. Dzieci lubia rutynę, powtarzalność, przewidywalność, a dzięki temu łatwiej będzie Państwu zmobilizować dzieci do nauki, powtarzania zaległości czy przeczytania książki. Np.:
9.00 – pobudka
9.00 – 9.15 – czas na toaletę
9.15 – 10.00 – śniadanie
10.00 – 10.30 – gimnastyka
10.30 – 14.30 – nauka; odrabianie zadań; sprawdzenie dziennika itp.
14.40 – 15.00 – obiad
15.30 wspólny spacer
16.30 – 18.30 czas na zabawę, hobby
19. 00 – planszówki; czytanie książki, gra?
20.00 – 20. 30 – toaleta wieczorna
21/22 – czas na sen

Pedagodzy szkolni

Back to top