To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Biblioteka Gimnazjum w ramach  projektu "Priorytet 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" przyjętego przez Radę Ministrów Uchwałą Nr 180/2015 z dnia 6 października 2015 r. jako jedyna biblioteka w naszej Gminie we wrześniu 2016 r. otrzymała 15.000 zł. na zakup książek do biblioteki.
Koordynator projektu: Ewa Smęda

Back to top