To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach:  8.00 – 16.00 

Bibliotekarze: Ewa Wyrzykowska, Magda Riske, Ewa Smęda

Nasze biblioteki oferują swoim czytelnikom bogaty księgozbiór, który obejmuje literaturę piękną, literaturę popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy, szeroki wybór lektur oraz zbiory multimedialne. Ponadto gromadzimy i eksponujemy pamiątki oraz publikacje związane z patronką szkoły – Świętą Królową Jadwigą. Przechowujemy literaturę związaną z naszym miastem i regionem. Prenumerujemy wiele tytułów czasopism dla uczniów i nauczycieli. Dbając o zaspokojenie  gustów czytelniczych i potrzeb edukacyjnych uczniów w miarę możliwości uzupełniamy nasz księgozbiór nowościami wydawniczymi oraz lekturami szkolnymi. Naszym celem jest przygotowanie uczniów do samodzielnego zdobywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. W naszych bibliotekach panuje miła i przyjazna atmosfera, która sprzyja nauce, rozwijaniu zainteresowań i pasji. Zapraszamy wszystkich do odwiedzin i realizacji własnych poszukiwań czytelniczych.

Lokale biblioteki:

Biblioteka Szkoły Podstawowe

Biblioteka Gimnazjum

Czytelnia

Udział w programach rządowych:

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa realizowany od kwietnia 2018r.

  • Projekt Polskiego Związku Szachowego "Edukacja przez szachy w szkole" realizowany od września 2018r.

Biblioteki szkolne są skomputeryzowane, użytkujemy program MOL – Optivum

NASZE BIBLIOTEKI:

  • upowszechniają czytelnictwo i rozwijają kompetencje czytelnicze wśród dzieci  i młodzieży,
  • włączają się w organizację imprez czytelniczych o charakterze ogólnopolskim  i szkolnym,
  • rozwijają zainteresowania uczniów i promują talenty,
  • inspirują uczniów do przygotowywania prac konkursowych,
  • organizują konkursy: czytelnicze, artystyczne, fotograficzne,
  • zapraszają ciekawych ludzi na spotkania z uczniami,
  • promują swoją działalność w gazetkach szkolnych,
  • współpracują z różnymi instytucjami kultury i Radą Rodziców.

Back to top