To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Szkolny konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-3 


Organizatorzy : Aleksandra Bębas i Katarzyna Idzikowska

Cele konkursu :

- kształtowanie u dzieci postawy tolerancji i upowszechniania wiedzy na jej temat,
- kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych,
- promowanie postawy tolerancji,
- odwoływanie się do takich wartości jak : przyjaźń, miłość, szacunek.

Warunki uczestnictwa:

- uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej na temat 'Tolerancja niejedno ma imię"- przykłady tolerancji na co dzień.
- format prac A4 lub A3
- technika wykonania pracy- praca płaska na papierze, wykonana dowolną techniką ,
- prace należy podpisać czytelnie z tyłu podając : imię, nazwisko, klasę.


Termin :

Prace należy oddać do dnia 28.11.2019 r. wychowawcy klasy.


Rozstrzygnięcie konkursu:

Jury wybierze najciekawsze prace ilustrujące najlepiej temat przewodni. Spośród nich wybrane zostaną trzy najlepsze prace oraz wyróżnienia.


Publikacja prac:

Wybrane przez jury prace umieszczone zostaną na wystawie w holu naszej szkoły. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie nadesłanych prac w ramach działalności Organizatora.

Zachęcamy do udziału w konkursie.Aleksandra Bębas

Katarzyna Idzikowska

Back to top