To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie


Konkurs recytatorski pod hasłem "Konkurs Poezji Niecodziennej" zostanie przeprowadzony w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

Przeznaczony jest dla uczniów z klas 1-3. Tematem przewodnim prezentowanego przez ucznia wiersza powinna być idea tolerancji i integracji rozumiana bardzo szeroko, jako przyjaźń, otwartość, opiekuńczość, akceptacja, współdziałanie, wzajemna pomoc, bezinteresowność, cierpliwość, zaufanie, szacunek, życzliwość wobec ludzi potrzebujących wsparcia.

CELE KONKURSU:

- popularyzacja idei integracji poprzez promowanie i nagradzanie dziecięcej twórczości artystycznej
- kształtowanie postaw prospołecznych wśród uczniów
- nauka wzajemnej przyjaźni, akceptacji, tolerancji, wrażliwości i otwartości
- kształtowanie wiary we własne możliwości
- propagowanie piękna poezji
- upowszechnianie kultury języka
- promocja uczniów zdolnych

ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU:

- każdy z uczestników konkursu przygotowuje do recytacji wybrany przez siebie wiersz ( lub jego fragment) zgodny z tematyką;

- każda klasa może zgłosić do udziału nie więcej niż 3 uczestników;

- do 27.11 wychowawca przekazuje organizatorom listę uczestników oraz tytuł i autora wiersza, który będzie prezentowany przez dziecko;

- konkurs odbędzie się 2 grudnia 2019 r. o godzinie 16.15 w sali 012;

- wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się podczas apelu podsumowującego pierwsze półrocze pracy.

KRYTERIA OCENY:

- dobór repertuaru
- znajomość tekstu
- interpretacja utworu ( tempo, intonacja)
- ogólny wyraz artystyczny

NAGRODY DLA LAUREATÓW:

- Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy - podziękowania.


Organizatorzy konkursu: Aleksandra Bębas, Katarzyna Idzikowska

Back to top