To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Obrazki z dawnej wsi- ginące rzemiosło” – edycja jubileuszowa, organizatorem było Muzeum Okręgowe w Pile im. Stanisława Staszica nagrody otrzymało 2 uczniów z SP 11im. Królowej Jadwigi w Pile.

Muzeum Okręgowe w Pile im. Stanisława Staszica w Pile zorganizowało w czerwcu 2019 r. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci i młodzieży kulturą ludową Krajny, Pałuk i Puszczy Noteckiej, a także poszerzenie wiedzy na temat zbiorów etnograficznych i zabytków architektury ludowej zgromadzonych w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią – oddziału Muzeum Okręgowego w Pile.

W 15 września 2019 r. w Osieku wręczono nagrody laureatom konkursu.
Wyróżnienie: otrzymali: Oliwi Strokosz, Tymoteusz Tymiec.

GRATULUJEMY.

Opiekun: Ewa Smęda

Back to top