To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

We współczesnej szkole istnieje potrzeba wprowadzenia zmian, które pójdą w parze
z potrzebami młodego pokolenia. Stąd też konieczność wprowadzenia na zajęciach edukacyjnych takich metod form pracy, które wyzwolą w uczniu i w nauczycielu motywację oraz pokłady kreatywnego podejścia do procesu dydaktycznego. Od roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 11 w Pile realizujemy innowację pedagogiczną „Myślograficzny zeszyt lektur”.

Myślografia to wizualizacja myśli, czyli sposób na tworzenie notatek z lekcji czy streszczeń
z książek. To też sposób na opracowanie wiedzy przed egzaminami. Metoda ta ma dwie podstawowe zalety pobudza kreatywność i ułatwia zapamiętywanie. Wykorzystanie tej metody jest niezwykle trafne, gdyż mózg człowieka lepiej reaguje na obraz niż treść. Wprowadzenie podczas omawiania lektur graficznego sposobu zapisywania zawartych w nich treści sprawia, że uczeń chętnie uczestniczy w zajęciach i aktywnie bierze w nich udział. Uczeń z odtwórcy staje się kreatywnym, samodzielnym i pełnym zapału twórcą swojego procesu kształcenia.
„Myślograficzny zeszyt lektur” to zbiór informacji o lekturach zebrany w jednym miejscu, przygotowany samodzielnie w dowolnej, często ciekawej, graficznie formie. W każdym „Myślograficznym zeszycie lektur” znajdują się stałe elementy, które udostępnia nauczyciel lub samodzielnie wykonuje uczeń. Najbardziej pożądanym formatem (ze względu na specyficzny rodzaj notatek) jest w tym przypadku A4. Uczniowie prowadzą spis treści lektur zawartych w podstawie programowej, oddzielają kolejne zagadnienia zakładkami, numerują strony. Prowadzący zeszyt wykorzystywali również gotowe myślograficzne szablony przygotowane przez nauczyciela lub zaczerpnięte z innych źródeł np. notatki autorstwa pani Sylwii Oszczyk.
Uczniowie prowadzący „Myślograficzny zeszyt lektur” są bardzo zadowoleni z takiej metody pracy z lekturą. Ich notatki stały się swoistym podręcznikiem, a szata graficzna, różnorodność form zapisu i obudowa techniczna uczyniły naukę łatwiejszą i przyjemniejszą. Siódmoklasiści wyrażają chęć kontynuacji prowadzenia zeszytu, natomiast ósmoklasiści twierdzą, że taki sposób prowadzenia notatek bardzo im pomógł w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty.

Karolina Strógarek
Karolina Pawłowska
Klaudia Dziergas

https://www.youtube.com/watch?v=qGUzNW-sLOg&list=UU0VUhpMxCznA--S9JrFs6Ng&index=1

Back to top