To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

uczniowie : 23 dni x 4.00 = 92,00zł
pracownicy szkoły: 23 dni x 7,70 = 177,10 zł

Wpłaty za obiady na miesiąc październik należy dokonać od 23 września do 04 października.
Wpłaty można dokonać też przelewem na konto szkoły dwa dni przed planowanym odbiorem karty obiadowej, nr konta:42102038440000120201391523
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Back to top