To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie


Odpisu za obiad można dokonać u intendenta dzień przed spodziewaną nieobecnością, a w sytuacjach nagłych (np. choroba) maksymalnie do 8:30 danego dnia. Kwota za niewykorzystane obiady przechodzi na kolejny miesiąc.

Back to top