To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

W 2021 roku obchody Europejskiego Dnia Logopedy przypadły na 6 marca (sobota).W naszej Szkole dzień ten obchodzony był w poniedziałek w klasach młodszych wraz ze Świętem Kobiet 8 marca. Pani Ewelina Maciaszek przygotowała z tej okazji prezentację wraz z załącznikami, które zawierały przykładowe ćwiczenia języka. Były również ćwiczenia utrwalające poprawną wymowę głoski [R].


W klasie III B Pani Ewelina przeprowadziła warsztaty utrwalające prawidłową wymowę głoski [R]. A tematem przewodnim w tym dniu był „Naśladując ptaków mowę my ćwiczymy dziś wymowę!”. Na sam koniec dzieci wzięły udział w konkursie plastycznym. Inspiracją był temat przewodni. Europejski Dzień Logopedy obchodzony jest 6 marca we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Pomysłodawcą wydarzenia była w 2004 roku organizacja CPLOL zrzeszającą logopedów i terapeutów językowych z całej Europy. CPLOL w ten sposób chce podnieść rangę zawodu terapeutów mowy oraz zwrócić uwagę na problemy w komunikowaniu się. W Polsce święto obchodzone jest od 2007 roku. W latach 60. powstało Polskie Towarzystwo Logopedyczne oraz pierwsze w Polsce Podyplomowe Studium Logopedyczne w Lublinie. Od tego czasu nastąpił rozwój logopedii w naszym kraju. W tym dniu organizowane są wydarzenia oraz inicjatywy zwracające uwagę na niepoprawną wymowę oraz zaburzenia językowe. Każdego roku Komitet Łącznikowy Logopedów Unii Europejskiej (CPLOL) inicjuje obchody pod przewodnim hasłem. Oto kilka przykładów: - Wiele języków, wiele kultur, jedna komunikacja; - Zaburzenia połykania; - Komunikacja więcej niż płynność; - SLI, rozwój językowy, czytanie-pisanie; - Komunikowanie się nie tylko słowami... Logopedia to nauka o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju oraz doskonaleniu jej w późniejszym czasie (logopedia ogólna), a także usuwaniu wad i zaburzeń mowy (logopedia specjalna). W Polsce w 2009 roku został zarejestrowany Polski Związek Logopedów, zrzeszający logopedów pracujących w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, kulturalnych, w służbie zdrowia oraz gabinetach prywatnych. Do podstawowego zadania logopedy należy profesjonalne prowadzenie profilaktyki, diagnozy i terapii logopedycznej oraz systematyczne pogłębianie wiedzy z tej dziedziny nauki.

Back to top