To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

W związku z decyzjami Rządu RP z dnia 23.10.2020 r. od dnia 24.10-8 XI 2020 r. we wszystkich szkołach w Polsce przechodzimy na nauczanie zdalne w klasach 4-8.

W związku z powyższym:

- w sposób tradycyjny (w szkole) będą odbywały się wszystkie zajęcia w klasach 1-3;
- wszystkie zajęcia lekcyjne w klasach 4-8 realizowane będą wg planu klasy i nauczyciela (czas trwania lekcji: 30 minut) bezwzględnie na platformie Teams;
- plan godzinowy zajęć nie ulega zmianie;
- wychowawcy mają obowiązek poinformować swoich uczniów o szczegółach trybu pracy zdalnej zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz inną organizacja pracy szkoły;
- podczas nauki zdalnej zaleca się racjonalne i przemyślane zadawanie prac domowych;
- za nieobecnych nauczycieli nie będą planowane zastępstwa (uczniowie będą mieli okienka); 
- zajęcia indywidualne, zindywidualizowane ścieżki kształcenia realizujemy wg planu również na platformie Teams;
- zajęcia rewalidacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, RZiU, które nauczyciel ma w etacie muszą być bezwzględnie realizowane na platformie TEAMS; 
- stołówka szkolna będzie dostępna tylko dla uczniów klas 1-3, uczniowie klas starszych otrzymają odpis za zapłacone obiady.

Dyrektor
Grzegorz Wądołowski

Back to top