To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Odpłatność za obiady
za m-c wrzesień 2020 r.

uczniowie : 21 dni x 4.50 = 94,50 zł
Nauczyciele: 21 dni x 8.00 = 168,00 zł
PŁATNOŚCI ZA OBIADY MOŻNA REALIZOWAĆ OD
24.08.-– 03.09.2020, TYLKO W FORMIE PRZELEWU INTERNETOWEGO,

W TYTULE KONIECZNIE MUSI BYĆ ZAWARTE: IMIĘ, NAZWISKO I KLASA DZIECKA. KARTY OBIADOWE BĘDĄ PRZEKAZYWANE WYCHOWAWCOM KLAS.
PROSIMY PAMIĘTAĆ, ŻE PRZELEW PRZECHODZI NAWET 2 DNI, W ZWIĄZKU Z CZYM OBIAD NIE MOŻE BYĆ PRZYGOTOWANY I WYDANY DZIECKU W DNIU ZAPŁATY, A DOPIERO PO ZAKSIĘGOWANIU WPŁATY I WYDANIU KARTY OBIADOWEJ.
UPRZEDZAMY, ŻE GOTÓWKA NIEODEBRANA PRZED WAKACJAMI NIE MOŻE PRZEJŚĆ NA MIESIĄC WRZESIEŃ, NALEŻY UIŚCIĆ CAŁĄ NALEŻNĄ SUMĘ, A W CELU UZGODNIENIA ODBIORU ZALEGŁYCH PIENIĘDZY KONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE Z INTENDENTEM

Wpłaty prosimy dokonać przelewem na konto szkoły dwa dni przed planowanym odbiorem karty obiadowej, nr konta:
42102038440000120201391523

Back to top